Záměr směny a prodeje částí pozemků

Záměry směny a prodeje částí pozemků p.č. 2156/1, 2157/2 a pozemků p.č. 2157/619, 2157/618, 2474/36, 2558/33, 2703/44, id. ½ 3105, 1757/47, 1757/44, 2013/62, 2012/60, 2012/59 a pozemků s nově přidělenými parcelními čísly 2156/99, 2156/100, 2157/627, 2157/628, 2157/629, 2157/630 a 2157/631, vše v k.ú. Lužice u Hodonína, v lokalitě Cihelna:

 

  • prodej části pozemku p.č. 2157/2, k.ú. Lužice u Hodonína, dle GP č. 2818-81/2022 pozemku p.č. 2157/627, orná půda, o výměře 1067 m2 za cenu 220 Kč/m2,
  • směna částí pozemků p.č. 2156/1 a 2157/618 za část pozemku p.č. 2157/619, vše k.ú. Lužice u Hodonína, dle GP č. 2818-81/2022 pozemku p.č. 2156/100, travní porost, o výměře 20 m2 a 2157/629, orná půda, o výměře 204 m2 za pozemek p.č. 2157/630, orná půda, o výměře 225 m2, vše k.ú. Lužice u Hodonína,
  • směna částí pozemků p.č. 2156/1 a 2157/2 za část pozemku p.č. 2157/618 a pozemky p.č. 2474/36, 2558/33, 2703/44, id. ½ 3105, 1757/47, 1757/44, 2013/62, 2012/60, 2012/59, vše k.ú. Lužice u Hodonína, dle GP č. 2818-81/2022 pozemku p.č. 2156/99, travní porost, o výměře 224 m2 a 2157/628, orná půda, o výměře 432 m2 za pozemek p.č. 2157/629, orná půda, o výměře 204 m2 a p.č. 2157/631, orná půda, o výměře 19 m2, a pozemky p.č. 2474/36 o výměře 41 m2, 2558/33 o výměře 82 m2, 2703/44 o výměře 47 m2, id. ½ 3105 o výměře 39 m2, 1757/47 o výměře 67 m2, 1757/44 o výměře 39 m2, 2013/62 o výměře 67 m2, 2012/60 o výměře 25 m2 a 2012/59 o výměře 26 m2, vše k.ú. Lužice u Hodonína.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-smeny-prodej.doc 73.2 Kb