Záměr prodeje části pozemků p.č. 2854/1 a 2865/1 vše v k.ú. Lužice u Hodonína

Obec Lužice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. č. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a usnesením Zastupitelstva obce Lužice, č. 10.1.c) ze dne 25.06.2020,  záměr prodat

 

v k. ú. Lužice u Hodonína, obec Lužice: části pozemků p.č. 2854/1 a 2865/1, (dle vypracovaného GP) o výměře cca 145 m2 (viz přiložený náčrtek), za cenu 211,- Kč/m2.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
k-zameru-planek.pdf 623.2 Kb
zamer-prodeje-casti-pozemku-2854-1-a-2865-1.pdf 113.5 Kb