Záměr obce Lužice

Obec Lužice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. č. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a usnesením Zastupitelstva obce Lužice, č. 3/9.2 ze dne 18.05.2023 záměr

OBEC LUŽICE, ČESKÁ 1, 696 18  LUŽICE

 

Obec Lužice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. č. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a usnesením Zastupitelstva obce Lužice, č. 3/9.2 ze dne 18.05.2023,

 

                                               záměr směnit

 

v k. ú. Lužice u Hodonína, obec Lužice (dle přiložené mapy):

 

- část pozemku p.č. 2156/1 (cca 241 m2), trvalý travní porost,

- část pozemku p.č. 2157/2 (cca 192 m2), orná půda,

 

                                               záměr prodat

 

v k. ú. Lužice u Hodonína, obec Lužice (dle přiložené mapy):

 

- části pozemku p.č. 2157/2 (cca 112 m2 a cca 1330 m2), orná půda,

 

za cenu 220,- Kč/m2

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Klásek

starosta obce Lužice

 

 

 

 

 

vyvěšeno: 19.05.2023

bude sňato: 06.06.2023

   

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
doc02280320230519102043.pdf 462.3 Kb