ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19 (ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)

Aktuální dostupné informace dále zveřejňujeme na webových stránkách Jihomoravského kraje https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=408283&TypeID=2