Veřejná vyhláška

DORUČENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽICE A OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
(změna územního plánu je pořizována zkráceným postupem)

v termínu od vyvěšení této veřejné vyhlášky,

tj. od 19. 04. 2022 do 31. 05. 2022 (včetně).

 

Současně pořizovatel v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 stavebního zákona s použitím § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamuje

 

konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Lužice,

které se uskuteční dne 24. 05. 2022 (v úterý) od 15:30 hodin

v objektu Sokolovny Lužice, Česká 450/2, Lužice.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
doc01717220220414073532.pdf 914.6 Kb