Obec Lužice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. č. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a usnesením rady obce č. 119B/20 ze dne 02.05.2022

záměr směny pozemků

 

v k. ú. Lužice u Hodonína, obec Lužice, a to:

 

 

nově vzniklého pozemku p.č. 2158/6, o výměře 18 m2 z pozemku p.č. 2158/3 (dle přiloženého Geometrického plánu č. 2814-1111/2022),

 

za

 

nově vzniklý pozemek p.č. 2204/2, o výměře 2 m2 z pozemku p.č. 2204 (dle přiloženého Geometrického plánu č. 2814-1111/2022),

 

s doplatkem rozdílu 16 m2 za cenu 220,- Kč/m2.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-blazej.pdf 652.8 Kb
zamer-smeny-blazej.doc 59.4 Kb