Smlouvy o poskytnutí dotací

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřené podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, a usnesením Zastupitelstva obce Lužice č. 7/7, ze dne 14.12.2023, je účelové poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Obce Lužice na rok 2024.

2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dotace-2024-chovatele.pdf 1099.4 Kb
dotace-2024-slovacky-kruzek.pdf 1121 Kb
dotace-2024-tj-banik.pdf 1214.2 Kb
dotace-2024-tj-sokol.pdf 1193.5 Kb