Zveřejňování smluv

2021

Agendové číslo

Předmět

Partner

Datum uzavření

Částka v Kč

2021/6.6./1

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

GasNet, s.r.o.

4. 1. 2021

100,-/m2

2021/6.1.a)/2

Kupní smlouva

František Rozsypal

4. 1. 2021

- 2 600,-

2021/6.1.a)/3

Kupní smlouva

Josef Hrabě

14. 1. 2021

- 3 533,-

2021/6.9./4

Smlouva o dílo č.412/20

Modrý Projekt s.r.o.

12. 1. 2021

- 48 400,-

2021/6.9./5

Smlouva o dílo č.413/20

Modrý Projekt s.r.o.

12. 1. 2021

- 54 450,-

2021/6.9./6

Smlouva o dílo č.411/20

Modrý Projekt s.r.o.

12. 1. 2021

- 48 400,-

2021/6.9./7

S. o postoupení pohledávky

LUTES s.r.o.

12.1.2021

54 751,-

2021/6.9./8

S. o provozování obecního infokanálu

Nej Kanál s.r.o.

18.1.2021

0,-

2021/6.9./9

Příkazní smlouva č.410/20

Modrý Projekt s.r.o.

27. 1. 2021

- 54 450,-

2021/6.9./10

Příkazní smlouva č.422/21

Modrý Projekt s.r.o.

27. 1. 2021

- 24 200,-

2021/6.9./11

Smlouva

J.D. production, s.r.o.

12. 1. 2021

- 60 000,-

2021/6.8./12

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Junák-český skaut, středisko Mikulčice, z.s.

1. 2. 2021

- 45 000,-

2021/6.8./13

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

ČSCH ZO Lužice

3. 2. 2021

- 15 000,-

2021/6.8./14

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Klub seniorů Lužice, z.s.

3. 2. 2021

- 40 000,-

2021/6.8./15

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Myslivecký spolek MIKULČICE-VELKÁ MORAVA

5. 2. 2021

- 15 000,-

2021/6.8./16

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

ČSV, z.s.

8. 2. 2021

- 22 000,-

2021/6.8./17

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Římskokatolická farnost Lužice

7. 2. 2021

- 40 000,-

2021/6.8./18

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Cimbálová muzika z Lužic, z.s.

15. 2. 2021

- 49 000,-

2021/6.6./19

Smlouva o zřízení věcného břemene

EG.D, a.s.

15. 2. 2021

1 000,-

2021/6.1.a)/20

Kupní smlouva

Manželé Hanzlíčkovi

21. 1. 2021

 20 500,-

2021/6.6./21

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

EG.D, a.s.

19. 2. 2021

1 200,-

2021/6.8./22

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Lužičtí mužáci, z.s.

22. 2. 2021

- 40 000,-

2021/6.8./23

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Víly pro děti – nadační fond

23. 2. 2021

- 7 000,-

2021/6.1.b)/24

Kupní smlouva

Manželé Vojkovští

1. 3. 2021

 60 000,-

2021/6.9./25

Smlouva o dílo

Vladimír Šebestík

1. 3. 2021

- 246 820,04

2021/6.6./26

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

GasNet, s.r.o.

5. 3. 2021

100,-/m2

2021/6.6./27

Smlouva o zřízení věcného břemene

GasNet, s.r.o.

11. 3. 2021

600,-

2021/6.9./28

Smlouva o dílo

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

11. 3. 2021

- 376 667,31

2021/6.9./29

Smlouva o dílo 02-0702

VHS Břeclav s.r.o.

15. 3. 2021

- 4 658 915,27

2021/6.7./30

Smlouva o daru

Manželé Vojkovští

22. 3. 2021

5 000,-

2021/6.9./31

Příkazní smlouva

VIOLETTE s.r.o.

24. 3. 2021

- 145 000,-

2021/6.8./32

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

T.J. Sokol Lužice

29. 3. 2021

- 82 000,-

2021/6.8./33

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

ZČ Hnutí Brontosaurus BRĎO

30. 3. 2021

- 40 000,-

2021/6.8./34

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

TJ Baník Lužice, z.s.

31. 3. 2021

- 400 000,-

2021/6.8./35

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Klub č-f partnerství Lužice, z.s.

31. 3. 2021

- 60 000,-

2021/6.8./36

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Muzejní spolek v Lužicích, z.s.

7. 4. 2021

- 100 000,-

2021/6.1.a)/37

Kupní smlouva

Jitka Kolenková a RNDr. Dana Mrkvičková

8. 4. 2021

- 3 680,-

2021/6.9./38

Příkazní smlouva č.429/21

Modrý Projekt s.r.o.

14. 4. 2021

- 496 100,-

2021/6.8./39

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Slovácký krúžek Lužice, z.s.

19. 4. 2021

- 95 000,-

2021/6.8./40

S. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce

Město Hodonín

14. 4. 2021

- 305 400,-

2021/6.8./41

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Oddíl rodinného vodního skautingu Lužice, Junák – český skaut, přístav Neptun Znojmo, z.s.

19. 4. 2021

- 70 000,-

2021/6.1.a)/42

Kupní smlouva

Josef Hrabě

20. 4. 2021

- 16 400,-

2021/6.7./43

Darovací smlouva

Linka bezpečí, z.s.

20. 4. 2021

- 3 000,-

2021/6.9./44

Smlouva o pronájmu zařízení na měření rychlosti vozidel

LK-DOS s.r.o.

27. 4. 2021

- 12 000,-

2021/6.9./45

Smlouva o dílo

SWIETELSKY stavební s.r.o.

27. 4. 2021

- 349 448,-

2021/6.7./46

Darovací smlouva

SONS ČR, z.s.

28. 4. 2021

- 4 000,-

2021/6.9./47

Smlouva o obstarávání správy pozemku

Výcvikárna, z.s.

30. 4. 2021

0,-

2021/6.9./48

Smlouva o dílo

Prost Hodonín s.r.o.

4. 5. 2021

- 107 975,-

2021/6.1.a)/49

Kupní smlouva

Tomáš Bravenec

7. 5. 2021

- 2 480,-

2021/6.9./50

Dohoda o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR

Státní zemědělský intervenční fond

10. 5. 2021

480 000,-

2021/6.6./51

Smlouva o zřízení věcného břemene

EG.D, a.s.

12. 5. 2021

1 273,-

2021/6.6./52

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

GasNet, s.r.o.

14. 5. 2021

100,-/m2

2021/6.8./53

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

ZO ČZS Lužice

14. 5. 2021

- 70 000,-

2021/6.1.a)/54

Kupní smlouva

Havlátová a Mrkusová

8. 4. 2021

- 5 200,-

2021/6.2.a)-3613/55

Smlouva o nájmu

Oddíl rodinného vodního skautingu Lužice

4. 5. 2021

12 000,- Kč

2021/6.6./56

Smlouva o zřízení věcného břemene

EG.D, a.s.

1. 6. 2021

26 200,-

2021/6.9./57

Příkazní smlouva

Ing. Karel Martinek

15. 4. 2021

- 420 000,-

2021/6.9./58

Smlouva o poskytnutí práv k užívání software

ALIS, s.r.o.

25. 5. 2021

- 16 400,-

2021/6.6./59

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

EG.D, a.s.

28. 5. 2021

5 800,-

2021/6.6./60

Smlouva o zřízení věcného břemene

EG.D, a.s.

15. 6. 2021

6 653,-

2021/6.9./61

Příkazní smlouva

LUTES s.r.o.

15. 6. 2021

- 24 000,-/rok

2021/6.9./62

Příkazní smlouva

LUTES s.r.o.

15. 6. 2021

- 60 000,-/rok

2021/6.9./63

Příkazní smlouva

LUTES s.r.o.

15. 6. 2021

- 40 000,-/rok

2021/6.2.a)-3631/64

Nájemní smlouva

ROSA market, s.r.o.

2. 7. 2021

  2 400,-/rok

2021/6.9./65

Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy

EG.D, a.s.

12. 7. 2021

- 293 236,-

2021/6.7./66

Darovací smlouva

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

12. 7. 2021

  - 15 000,-

2021/6.9./67

Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství

ELEKTROWIN a.s.

13. 7. 2021

  Dle ceníku

2021/6.7./68

Darovací smlouva

Spolek AIDED z.s.

20. 7. 2021

  -

2021/6.9./69

Smlouva o dílo

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

20. 7. 2021

- 42223611,24

2021/6.9./70

Příkazní smlouva

Leoš Pekárek

22. 7. 2021

- 5000,-/měsíc

2021/6.9./71

Příkazní smlouva č.426/21

Modrý Projekt s.r.o.

29. 7. 2021

- 338 800,-

2021/6.9./72

Smlouva na výkon autorského dozoru a technické pomoci

Prost Hodonín s.r.o.

30. 7. 2021

- 480,-/hod.

2021/6.2.a)-3613/73

Smlouva o nájmu

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

23. 8. 2021

2 000,-/měsíc

2021/6.9./74

Smlouva o dílo

Prost Hodonín s.r.o.

25. 8. 2021

- 48 500,-

2021/6.9./75

Smlouva o dílo

Prost Hodonín s.r.o.

25. 8. 2021

- 568 680,-

2021/6.9./76

Smlouva o dílo

Prost Hodonín s.r.o.

25. 8. 2021

- 774 000,-

2021/6.9./77

Smlouva o poskytnutí výlučného práva zpracovat polomovou dřevní hmotu

Copter s.r.o.

25. 8. 2021

0,-

2021/6.2.a)/78

Smlouva o nájmu dopravního prostředku

LUTES s.r.o.

1. 9. 2021

2 000,-/měsíc

2021/6.2.a)/79

Smlouva o nájmu dopravního prostředku

LUTES s.r.o.

1. 9. 2021

1 000,-/měsíc

2021/6.9./80

Smlouva o dílo

REPREL s.r.o.

2. 9. 2021

- 1 896 476,-

2021/6.9./81

Licenční smlouva 

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

20. 9. 2021

- 557,08

2021/6.6./82

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

EG.D, a.s.

22. 9. 2021

5 300,-

2021/6.9./83

Smlouva o dílo

NOEL, s.r.o.

23. 9. 2021

-  614 747,71

2021/6.6./84

Smlouva o zřízení věcného břemene

GasNet, s.r.o.

29. 9. 2021

13 600,-

2021/6.1.b)/85

Kupní smlouva

Eva Slavíková

1. 10. 2021

 12 600,-

2021/6.9./86

Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy

EG.D, a.s.

11. 3. 2021

- 23 500,-

2021/6.1.b)/87

Kupní smlouva

Lenka Baránková

8. 09. 2021

 29 400,-

2021/6.9./88

Smlouva o nadačním příspěvku

Nadační fond Pomáháme dětem

3. 10. 2021

200 000,-

2021/6.1.b)/89

Kupní smlouva

Popovští a Kašíková

5. 10. 2021

 700,-

2021/6.9./90

Dohoda

Varmužová

6. 10. 2021

- 500 000,-

2021/6.9./91

Dohoda

Frýdková

6. 10. 2021

- 500 000,-

2021/6.9./92

Dohoda

Polanská

6. 10. 2021

- 500 000,-

2021/6.9./93

Dohoda

Janotka

6. 10. 2021

- 500 000,-

2021/6.9./94

Dohoda

Hablovičová

6. 10. 2021

- 500 000,-

2021/6.7./95

Darovací smlouva

Obec Dolní Bojanovice

12.10.2021

  - 30 000,-

2021/6.6./96

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

EG.D, a.s.

14.10.2021

2 000,-

2021/6.1.a)/97

Kupní smlouva

Kadlčíková, Pavková a ZP Mikulčice, a.s.

15.10.2021

 - 480,-

2021/6.2.a)-3639/98

Nájemní smlouva

David Baják

19.10.2021

1,-

2021/6.7./99

Darovací smlouva

Ing. Josef Anovčín

22.10.2021

   33 698,50

2021/6.9./100

Smlouva o dílo

SEZAKO Prostějov s.r.o.

2.11.2021

- 100 167,-

2021/6.6./101

Smlouva o zřízení věcného břemene

EG.D, a.s.

9.11.2021

1 000,-

2021/6.6./102

Smlouva o zřízení věcného břemene

EG.D, a.s.

15.11.2021

3 577,-

2021/6.9./103

Smlouva příkazní

Leoš Pekárek

16.11.2021

- 5 000,-/měsíc

2021/6.9./104

Smlouva o dílo

Prost Hodonín s.r.o.

16.11.2021

- 314 750,-

2021/6.9./105

Smlouva na výkon autorského dozoru a technické pomoci

Prost Hodonín s.r.o.

16.11.2021

- 480,-/hod.

2021/6.9./106

Smlouva o připojení k distribuční soustavě

EG.D, a.s.

19.11.2021

- 12 500,-

2021/6.6./107

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

EG.D, a.s.

19.11.2021

25 000,-

2021/6.6./108

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

EG.D, a.s.

19.11.2021

2 000,-

2021/6.9./109

Smlouva o dílo

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

23.11.2021

- 1 855 335,35

2021/6.7./110

Darovací smlouva

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.

29.11.2021

  - 4 200,-

2021/6.9./111

Smlouva o dílo

SWIETELSKY stavební s.r.o.

1.12.2021

- 7 125 555,65

2021/6.9./112

Smlouva o připojení k distribuční soustavě

EG.D, a.s.

1.12.2021

- 40 000,-

2021/6.9./113

Smlouva o dílo

Prost Hodonín s.r.o.

16.11.2021

- 314 750,-

2021/6.7./114

Darovací smlouva

T.J. Sokol Lužice

29.11.2021

- 10 000,-

2021/6.9./115

Smlouva o dílo

TRASIG s.r.o.

1.12.2021

- 131 800,-

2021/6.6./116

Smlouva o zřízení věcného břemene

JMK Brno

1.12.2021

- 11 268,-

2021/6.1.a)/117

Kupní smlouva

Město Hodonín

13.12.2021

- 659 200,-

2021/6.6./118

Smlouva o zřízení věcného břemene

EG.D, a.s.

13.12.2021

1 000,-

2021/6.6./119

Smlouva o zřízení věcného břemene

EG.D, a.s.

13.12.2021

2 000,-

2021/6.6./120

Smlouva o zřízení věcného břemene

EG.D, a.s.

13.12.2021

1 000,-

2021/6.7./121

Darovací smlouva

Klub seniorů Lužice, z.s.

14.12.2021

- 15 000,-