Zveřejňování smluv

2020

Agendové číslo

Předmět

Partner

Datum uzavření

Částka v Kč

2020/6.6./1

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

14. 1. 2020

100,-/m2

2020/6.9./2

Licenční smlouva o veřejném provozování

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

13.1.2020

- 433,90

2020/6.2.a)3639/3

Smlouva o nájmu

Petr Janošek

14. 1. 2020

1 500,-/měsíc

2020/6.8./4

Darovací smlouva

Lenka Králová

14. 1. 2020

- 10 000,-

2020/6.8./5

Darovací smlouva

Nemocnice TGM Hodonín

14. 1. 2020

- 16 500,-

2020/6.9./6

Mandátní smlouva č.349/20

Modrý Projekt s.r.o.

17. 1. 2020

- 20 000,-

2020/6.1.a)/7

Kupní smlouva

František Rozsypal

20. 1. 2020

- 2 730,-

2020/6.8./8

Darovací smlouva

Nemojanský mlýn, s.r.o.

27. 1. 2020

- 28 765,-

2020/6.9./9

Smlouva o dílo

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

29. 1. 2020

- 1 412 613,-

2020/6.6./10

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

29. 1. 2020

1 500,-

2020/6.8./11

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

All Stars fitness tým Lužice

15. 1. 2020

- 35 000,-

2020/6.9./12

Smlouva o dílo

J. D. Production, s.r.o.

28. 1. 2020

- 60 000,-

2020/6.9./13

Smlouva o reklamní činnosti

Modrý Projekt s.r.o.

11. 2. 2020

 10 000,-

2020/6.8./14

Darovací smlouva

Marie Havránková

11. 2. 2020

- 7 000,-

2020/6.7./15

Smlouva o daru

Radek Příkazský

11. 2. 2020

5 000,-

2020/6.7./16

Smlouva o daru

Prost Hodonín, s.r.o.

11. 2. 2020

5 000,-

2020/6.8./17

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Cimbálová muzika z Lužic, z.s.

12. 2. 2020

- 49 000,-

2020/6.8./18

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

TJ Sokol Lužice

12. 2. 2020

- 60 000,-

2020/6.8./19

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Klub Č-F partnerství, z.s.

13. 2. 2020

- 60 000,-

2020/6.8./20

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Slovácký krúžek, z.s.

14. 2. 2020

- 95 000,-

2020/6.8./21

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Klub seniorů Lužice, z.s.

14. 2. 2020

- 50 000,-

2020/6.8./22

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

ZO ČZS Lužice

14. 2. 2020

- 70 000,-

2020/6.8./23

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

TJ Baník Lužice, z.s.

14. 2. 2020

- 350 000,-

2020/6.8./24

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Myslivecký spolek MIKULČICE-VELKÁ MORAVA

14. 2. 2020

- 15 000,-

2020/6.8./25

Darovací smlouva

SONS, z.s.

11. 2. 2020

- 4 000,-

2020/6.8./26

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

ČSV, z.s.

12. 2. 2020

- 22 000,-

2020/6.8./27

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Junák-český skaut, středisko Mikulčice, z.s.

18. 2. 2020

- 85 000,-

2020/6.8./28

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Spolek zdravotně postižených občanů

19. 2. 2020

- 5 000,-

2020/6.8./29

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

ZČ Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani

24. 2. 2020

- 66 000,-

2020/6.8./30

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

ČSCH ZO Lužice

24. 2. 2020

- 40 000,-

2020/6.8./31

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Muzejní spolek v Lužicích, z.s.

24. 2. 2020

- 110 000,-

2020/6.1.b)/32

Kupní smlouva

Ing. Polášek Ladislav

24. 2. 2020

19 600,-

2020/6.8./33

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Lužičtí mužáci, z.s.

25. 2. 2020

- 120 000,-

2020/6.9./34

Smlouva o účinkování

Dům kultury Hodonín

26. 2. 2020

- 4 300,-

2020/6.9./35

Smlouva o dodávce programu CODEXIS

ATLAS consulting s.r.o.

28. 2. 2020

- 28 000,-

2020/6.9./36

Smlouva o dílo

PROST Hodonín s.r.o.

2. 3. 2020

- 356 600,-

2020/6.7./37

Smlouva o poskytnutí daru

LUTES s.r.o.

3. 3. 2020

4 995,-

2020/6.1.b)/38

Kupní smlouva

Barbora Benešová

3. 3. 2020

16 100,-

2020/6.1.b)/39

Kupní smlouva

Miroslav Kovač

4. 3. 2020

3 500,-

2020/6.1.b)/40

Kupní smlouva

Pavlína Krejčiříková

4. 3. 2020

1 200,-

2020/6.1.b)/41

Kupní smlouva

Martin Pecka

24. 2. 2020

1 300,-

2020/6.8./42

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Římskokatolická farnost Lužice

1. 3. 2020

- 100 000,-

2020/6.9./43

Dohoda ke kurzu pro OP

JUDr. Jaroslava Vodičková

3. 3. 2020

- 3 000,-

2020/6.8./44

Darovací smlouva

TESPRA Hodonín, s.r.o.

6. 3. 2020

1 200,-

2020/6.8./45

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Oddíl rodinného vodního skautingu Lužice

8. 3. 2020

- 70 000,-

2020/6.6./46

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

23. 3. 2020

100,-/m2

2020/6.6./47

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

23. 3. 2020

100,-/m2

2020/6.9./48

Příkazní smlouva č.364/20

Modrý Projekt s.r.o.

28. 1. 2020

- 28 000,-

2020/6.7./49

Darovací smlouva

Muzejní spolek v Lužicích, z.s.

22. 4. 2020

354 583,50

2020/6.9./50

Smlouva o dílo

Markéta Vargová Maňáková s.r.o.

23. 4. 2020

- 958 265,10

2020/6.9./51

Dohoda vlastníků

VaK Hodonín, a.s.

23. 4. 2020

0,-

2020/6.6./52

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

24. 4. 2020

26 200,-/m2

2020/6.9./53

Licenční smlouva o veřejném provozování

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

28. 4. 2020

- 11 557,56

2020/6.9./54

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření

Auditorská společnost AUDIT – DANĚ, spol. s r.o.

5. 5. 2020

- 35 000,-

2020/6.7./55

Darovací smlouva

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

11. 5. 2020

- 10 000,-

2020/6.7./56

Darovací smlouva

Marek Dohnal

12. 5. 2020

100 000,-

2020/6.8./57

S. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce

Město Hodonín

19. 5. 2020

- 278 771,-

2020/6.1.b)/58

Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Ing. Pavel Marada

19. 5. 2020

95 575,-

2020/6.1.b)/59

Kupní smlouva

Vít Opluštil

20. 5. 2020

2 200,-

2020/6.9./60

Smlouva o dílo

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

27. 5. 2020

-  767 322,-

2020/6.8./61

Darovací smlouva

Město Kyjov

1. 6. 2020

- 9 286,06

2020/6.9./62

Příkazní smlouva č.363/20

Modrý Projekt s.r.o.

2. 6. 2020

- 45 000,-

2020/6.9./63

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

MND a.s.

5. 6. 2020

dle spotřeby

2020/6.9./64

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

MND a.s.

5. 6. 2020

dle spotřeby

2020/6.9./65

Smlouva o dílo

Atregia s.r.o.

15. 6. 2020

-  91 234,-

2020/6.1.b)/66

Kupní smlouva

Dana Melušová

22. 6. 2020

15 400,-

2020/6.9./67

Smlouva o dílo

PROST Hodonín s.r.o.

29. 6. 2020

- 566 320,-

2020/6.9./68

Smlouva o dílo

PROST Hodonín s.r.o.

29. 6. 2020

- 503 750,-

2020/6.9./69

Smlouva o dílo

RGV a.s.

30. 6. 2020

- 1 331 000,-

2020/6.6./70

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

3. 7. 2020

25 000,-

2020/6.9./71

Smlouva o vypořádání závazků

DIAMO, státní podnik

14. 7. 2020

0,-

2020/6.9./72

Smlouva o dílo

Servis staveb a budov s.r.o.

15. 7. 2020

- 1 076 285,-

2020/6.9./73

Smlouva o dílo

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

14. 7. 2020

-  1 805 759,18

2020/6.6./74

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

20. 7. 2020

1 000,-

2020/6.9./75

Smlouva o dílo

STAVIKA s.r.o.

22. 7. 2020

-  1 287 568,51

2020/6.9./76

Příkazní smlouva

Petr Slatinský

28. 7. 2020

- 20 000,-

2020/6.9./77

Smlouva o dílo

SWIETELSKY stavební s.r.o.

31. 7. 2020

-  2 971 492,19

2020/6.9./78

Smlouva o dílo

REPREL s.r.o.

31. 7. 2020

-  1 648 943,-

2020/6.9./79

Licenční smlouva o veřejném provozování

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

3. 8. 2020

- 1 063,-

2020/6.9./80

Příkazní smlouva

Petr Slatinský

30. 6. 2020

- 20 000,-

2020/6.9./81

Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí

E.ON Distribuce, a.s.

14. 7. 2020

0,-

2020/6.9./82

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami

ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

16. 7. 2020

0,-

2020/6.9./83

Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy

E.ON Distribuce, a.s.

11. 8. 2020

- 23 500,-

2020/6.6./84

Smlouva o zřízení věcného břemene

GasNet, s.r.o.

31. 8. 2020

780,-

2020/6.6./85

Smlouva o zřízení věcného břemene

GasNet, s.r.o.

31. 8. 2020

13 600,-

2020/6.9./86

Smlouva o dílo

Modrý Projekt s.r.o.

25. 8. 2020

 - 91 000,-

2020/6.9./87

Smlouva o dílo

Josef Krososka

24. 8. 2020

-  94 864,-

2020/6.1.a)/88

Kupní smlouva

Spolek Jarní Vinohrádky, z.s.

19. 5. 2020

- 15 510,-

2020/6.7./89

Darovací smlouva

Spolek Jarní Vinohrádky, z.s.

19. 5. 2020

264 000,-

2020/6.6./90

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

24. 9. 2020

1 000,-

2020/6.9./91

Smlouva o dílo

Modrý Projekt s.r.o.

25. 9. 2020

 - 120 000,-

2020/6.1.a)/92

Kupní smlouva

Martin Černý

25. 9. 2020

- 1 927 655,90

2020/6.9./93

Smlouva o provedení archeologického dohledu

Masarykovo muzeum v Hodoníně

25. 9. 2020

- 5 000,-

2020/6.1.b)/94

Kupní smlouva

Muzejní spolek v Lužicích, z.s.

29. 9. 2020

2,-

2020/6.1.b)/95

Kupní smlouva

Bc. Tomáš Konečný

29. 9. 2020

136 939,-

2020/6.9./96

Smlouva o dílo

STAVIKA s.r.o.

6. 10. 2020

 - 411 830,-

2020/6.9./97

Smlouva o dílo

PROST Hodonín s.r.o.

11.11.2020

 - 478 100,-

2020/6.6./98

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

18.11.2020

2 000,-

2020/6.6./99

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

19.11.2020

4 000,-

2020/6.6./100

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

19.11.2020

1 000,-

2020/6.6./101

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

9.11.2020

1 100,-

2020/6.9./102

Smlouva o dílo

Otakar Pražák

18.11.2020

-  243 000,-

2020/6.1.b)/103

Kupní smlouva

Vladimír Pinda

19.11.2020

3 000,-

2020/6.9./104

Smlouva o dílo

NOEL, s.r.o.

19.11.2020

-  257 726,37

2020/6.1.a)/105

Kupní smlouva

Jiří Jelínek

23.11.2020

- 2 240,-

2020/6.1.a)/106

Kupní smlouva

ZP Mikulčice a.s.

23.11.2020

- 25 600,-

2020/6.6./107

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

23.11.2020

1 000,-