Zveřejňování smluv

2020

Agendové číslo

Předmět

Partner

Datum uzavření

Částka v Kč

2020/6.6./1

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

14. 1. 2020

100,-/m2

2020/6.9./2

Licenční smlouva o veřejném provozování

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

13.1.2020

- 433,90

2020/6.2.a)3639/3

Smlouva o nájmu

Petr Janošek

14. 1. 2020

1 500,-/měsíc

2020/6.8./4

Darovací smlouva

Lenka Králová

14. 1. 2020

- 10 000,-

2020/6.8./5

Darovací smlouva

Nemocnice TGM Hodonín

14. 1. 2020

- 16 500,-

2020/6.9./6

Mandátní smlouva č.349/20

Modrý Projekt s.r.o.

17. 1. 2020

- 20 000,-

2020/6.9./7

Kupní smlouva

František Rozsypal

20. 1. 2020

- 2 730,-

2020/6.8./8

Darovací smlouva

Nemojanský mlýn, s.r.o.

27. 1. 2020

- 28 765,-

2020/6.9./9

Smlouva o dílo

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

29. 1. 2020

- 1 412 613,-

2020/6.6./10

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

29. 1. 2020

1 500,-

2020/6.8./11

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

All Stars fitness tým Lužice

15. 1. 2020

- 35 000,-

2020/6.9./12

Smlouva o dílo

J. D. Production, s.r.o.

28. 1. 2020

- 60 000,-

2020/6.9./13

Smlouva o reklamní činnosti

Modrý Projekt s.r.o.

11. 2. 2020

 10 000,-

2020/6.8./14

Darovací smlouva

Marie Havránková

11. 2. 2020

- 7 000,-

2020/6.7./15

Smlouva o daru

Radek Příkazský

11. 2. 2020

5 000,-

2020/6.7./16

Smlouva o daru

Prost Hodonín, s.r.o.

11. 2. 2020

5 000,-

2020/6.8./17

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Cimbálová muzika z Lužic, z.s.

12. 2. 2020

- 49 000,-

2020/6.8./18

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

TJ Sokol Lužice

12. 2. 2020

- 60 000,-

2020/6.8./19

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Klub Č-F partnerství, z.s.

13. 2. 2020

- 60 000,-

2020/6.8./20

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Slovácký krúžek, z.s.

14. 2. 2020

- 95 000,-

2020/6.8./21

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Klub seniorů Lužice, z.s.

14. 2. 2020

- 50 000,-

2020/6.8./22

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

ZO ČZS Lužice

14. 2. 2020

- 70 000,-

2020/6.8./23

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

TJ Baník Lužice, z.s.

14. 2. 2020

- 350 000,-

2020/6.8./24

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Myslivecký spolek MIKULČICE-VELKÁ MORAVA

14. 2. 2020

- 15 000,-

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouvy-2017.pdf 184.6 Kb