Zveřejňování smluv

2017

 

Agendové číslo

Předmět

Partner

Datum uzavření

Částka v Kč

2017/6.6./1

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

3. 1. 2017

1 000,-

2017/6.6./2

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

3. 1. 2017

1 000,-

2017/6.8./3

Darovací smlouva

Oblastní charita Hodonín

6. 1. 2017

2 639,-

2017/6.6./4

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

9. 1. 2017

10 000,-

2017/6.6./5

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

1. 2. 2017

6 700,-

2017/6.8./6

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Klub Č-F partnerství, z.s.

6. 2. 2017

35 000,-

2017/6.8./7

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Český svaz včelařů, z.s.

6. 2. 2017

22 000,-

2017/6.8./8

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Lužičtí mužáci, o.s.

6. 2. 2017

30 000,-

2017/6.8./9

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží

6. 2. 2017

5 000,-

2017/6.8./10

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

ČSCH ZO Lužice

6. 2. 2017

30 000,-

2017/6.9./11

Smlouva o dílo

SAMSON, Regionální televize Jih

15. 2. 2017

3 800,-/1reportáž

2017/6.9./12

Plánovací smlouva

Nguyen Thi Thu Hien

27. 1. 2017

68 906,-

2017/6.8./13

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Cimbálová muzika z Lužic, z.s.

6. 2. 2017

40 000,-

2017/6.6./14

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

Jiří Vagunda-Drgáč a Hana

6. 2. 2017

100,-/m2

2017/6.7./15

Darovací smlouva

Groz-Beckert Czech s.r.o.

20. 2. 2017

50 000,-

2017/6.9./16

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

28. 2. 2017

25 000,-

2017/6.7./17

Darovací smlouva

SONS

1. 3. 2017

3 000,-

2017/6.6./18

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

Petr Uřičář a Mgr. Kateřina Uřičářová

6. 3. 2017

100,-/m2

2017/6.6./19

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

REALITNÍ SPOLEČNOST PLUS s.r.o.

6. 3. 2017

100,-/m2

2017/6.9./20

Dohoda

Kamila Krásná

7. 2. 2017

43 200,-

2017/6.8./21

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Základní článek Hnutí brontosaurus BRĎO Vlkani

3. 3. 2017

77 000,-

2017/6.8./22

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Junák-český skaut, středisko Mikulčice, z.s.

3. 3. 2017

85 000,-

2017/6.8./23

S. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce

Obce pro Baťův kanál – dobrovolný svazek obcí

8. 3. 2017

859 619,-

2017/6.9./24

S. o výpůjčce

Mgr. Jiří Hubačka

20. 3. 2017

0,-

2017/6.9./25

S. o výpůjčce

Mgr. Jana Ambrožová

20. 3. 2017

0,-

2017/6.9./26

S. o výpůjčce

Ing. Jakub Buchta, Dis.

20. 3. 2017

0,-

2017/6.9./27

S. o výpůjčce

Marie Gutová

20. 3. 2017

0,-

2017/6.9./28

S. o výpůjčce

Mgr. Jana Líčeníková

20. 3. 2017

0,-

2017/6.1.b)/29

Kupní smlouva

Jindřich a Miluše Ježkovi

20. 3. 2017

1 400,-

2017/6.1.b)/30

Kupní smlouva

Ivo Jelínek

20. 3. 2017

2 000,-

2017/6.1.b)/31

Kupní smlouva

Božena Semelová

20. 3. 2017

2 300,-

2017/6.1.a)/32

Kupní smlouva

Jana Šebestíková

20. 3. 2017

2 310,-

2017/6.1.a)/33

Kupní smlouva

Ludmila Schonová

20. 3. 2017

18 900,-

2017/6.1.a)/34

Kupní smlouva

Lenka Janulíková

20. 3. 2017

23 100,-

2017/6.1.a)/35

Kupní smlouva

Dagmar Hřebačková

20. 3. 2017

3 300,-

2017/6.1.a)/36

Směnná smlouva

Karel Příkazský

22. 3. 2017

44 000,-

2017/6.9./37

Smlouva o dílo

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

22. 3. 2017

5 062 289,-

2017/6.6./38

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

23. 3. 2017

5 900,-

2017/6.9./39

Smlouva o poskytnutí práv k užívání software

ALIS s.r.o.

20. 3. 2017

76 500,-

2017/6.9./40

Smlouva o účinkování

Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace

2. 4. 2017

2 500,-

2017/6.9./41

Smlouva o dílo

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

3. 4. 2017

309 830,17

2017/6.6./42

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

Petr Uřičář a Mgr. Kateřina Uřičářová

6. 3. 2017

100,-/m2

2017/6.6./43

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

Mgr. Roman Smetka a Ing. Kateřina Smetková

18. 3. 2017

100,-/m2

2017/6.9./44

Licenční smlouva o veřejném provozování

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

18.4.2017

5587,-

2017/6.8./45

S. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce

Město Hodonín

28. 4. 2017

75 243,-

2017/6.1.a)/46

Kupní smlouva

Miroslava Ištvánková

28. 4. 2017

20 030,-

2017/6.9./47

S. o poskytování odborných knihovnických služeb

Město Hodonín

2. 5. 2017

0,-

2017/6.9./48

Dohoda k zabezpečení kurzu

JUDr. Jaroslava VODIČKOVÁ

4. 5. 2017

24 175,-

2017/6.8./49

S. o poskytnutí finančního daru

NA KOLE DĚTEM – nadační fond

12. 5. 2017

10 000,-

2017/6.6./50

S. o s. budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

15. 5. 2017

30 000,-

2017/6.6./51

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

Petr Uřičář a Mgr. Kateřina Uřičářová

15. 5. 2017

100,-/m2

2017/6.8./52

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Římskokatolická farnost Lužice

15. 5. 2017

30 000,-

2017/6.6./53

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

REALITNÍ SPOLEČNOST PLUS s.r.o.

15. 5. 2017

100,-/m2

2017/6.9./54

S. o účinkování na národopisných slavnostech

Obec Tvrdonice

15. 5. 2017

0,-

2017/6.9./55

Smlouva o dílo

Bonita Group Service s.r.o.

15. 5. 2017

322 049,-

2017/6.9./56

Smlouva o právu provést stavbu

Jaroslav Hekelj

15. 5. 2017

0,-

2017/6.9./57

Smlouva o dílo

Air Technology s.r.o.

22. 5. 2017

187 911,79

2017/6.1.b)/58

Kupní smlouva

Vladimír Neplech a Dana Neplechová

24. 5. 2017

8 000,-

2017/6.6./59

S. o s. budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

31. 5. 2017

200,-/m2

2017/6.7./60

Darovací smlouva

Nemocnice TGM Hodonín

20. 3. 2017

20 000,-

2017/6.1.a)/61

Kupní smlouva

Hidrostal Bohemia s.r.o.

3. 5. 2017

105 270,-

2017/6.6./62

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

Rudolf a Lenka Koudelová

12. 6. 2017

100,-/m2

2017/6.9./63

S. o přeložce zařízení distribuční soustavy

E.ON Distribuce, a.s.

13. 6. 2017

70 000,-

2017/6.7./64

Darovací smlouva

SPOLEK VOJENSKÉ HISTORIE VALTICE z.s.

15. 6. 2017

3 000,-

2017/6.7./65

Darovací smlouva

Kateřina Knápková

16. 6. 2017

15 000,-

2017/6.9./66

Smlouva o dílo

Mgr. Marek Navrátilík

26. 6. 2017

399 881,-

2017/6.9./67

Smlouva o dílo

Petr Krejčiřík

26. 6. 2017

160 023,-

2017/6.9./68

Smlouva o dílo

Vladimír Šebestík

26. 6. 2017

112 265,-

2017/6.6./69

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

Bc. Roman Jelínek

26. 6. 2017

100,-/m2

2017/6.7./70

Darovací smlouva

Jihomoravská komunitní nadace

28. 6. 2017

10 000,-

2017/6.1.a)/71

Kupní smlouva

Hidrostal Bohemia s.r.o.

30. 6. 2017

105 270,-

2017/6.7./72

Darovací smlouva

T. J. Sokol Lužice

12. 7. 2017

0,-

2017/6.6./73

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

12. 7. 2017

500,-

2017/6.9./74

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

13. 7. 2017

50 000,-

2017/6.9./75

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

13. 7. 2017

25 000,-

2017/6.9./76

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

13. 7. 2017

40 000,-

2017/6.6./77

S. o s. budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

24. 7. 2017

100,-/m2

2017/6.6./78

S. o s. budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

31. 5. 2017

100,-/m2

2017/6.9./79

Smlouva o dílo

GEOSTAV s.r.o.

25. 7. 2017

265 232,-

2017/6.9./80

Uznání dluhu a smlouva o splátkovém kalendáři

Kazimír Nedoba

8. 5. 2017

700,-/měsíc

2017/6.1.b)/81

Kupní smlouva

Marek Mazuch

10. 7. 2017

200,-

2017/6.9./82

Smlouva o provozování zařízení stavby občanské vybavenosti č.p. 450

LUTES s.r.o.

24. 7. 2017

0,-

2017/6.6./83

S. o s. budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

7. 8. 2017

1 000,-

2017/6.6./84

S. o s. budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

7. 8. 2017

1 000,-

2017/6.6./85

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

PharmDr. Jitka Čechová

8. 8. 2017

100,-/m2

2017/6.6./86

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

Ing. Jan Čech

11. 8. 2017

100,-/m2

2017/6.6./87

S. o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

21. 7. 2017

14 500,-

2017/6.7./88

S. o poskytnutí dotace

JMK Brno

9. 8. 2017

70 000,-

2017/6.9./89

S. o možnosti provést stavbu na cizím pozemku

Vítězslav Loucký

14. 8. 2017

0,-

2017/6.6./90

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

Miroslav Bílík

22. 8. 2017

100,-/m2

2017/6.6./91

S. o s. budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

22. 8. 2017

1 000,-

2017/6.7./92

S. o poskytnutí finančních prostředků

Státní fond dopravní infrastruktury

24. 8. 2017

991 000,-

2017/6.8./93

Darovací smlouva

Hornické, občanské sdružení lignitového revíru

4. 9. 2017

3 000,-

2017/6.9./94

Smlouva o dílo

Petr Krejčiřík

4. 9. 2017

210 000,-

2017/6.6./95

S. o s. budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

6. 9. 2017

1 400,-

2017/6.8./96

Darovací smlouva

Malovaný kraj, z.s.

18. 9. 2017

3 000,-

2017/6.9./97

Dohoda o vzájemném započtení závazků a pohledávek

Mgr. Hana Zabadalová

30. 9. 2017

1 452,-

2017/6.6./98

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

Jaroslav Šmída

2. 10. 2017

100,-/m2

2017/6.8./99

S. o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.

3. 10. 2017

49 000,-

2017/6.9./100

S. o výpůjčce a o budoucí darovací smlouvě

Obce pro Baťův kanál – dobrovolný svazek obcí

6. 10 2017

0,-

2017/6.6./101

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

Ellen Čermáková

8. 8. 2017

100,-/m2

2017/6.9./102

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

14. 9. 2017

50 000,-

2017/6.9./103

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

14. 9. 2017

55 000,-

2017/6.7./104

S. o poskytnutí dotace

JMK Brno

16. 10.2017

49 000,-

2017/6.6./105

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

30. 10.2017

4350,-

2017/6.6./106

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

PharmDr. Mária Řehánková

30. 10.2017

100,-/m2

2017/6.6./107

S. o s. budoucí o zřízení věcného břemene

GasNet, s.r.o.

6. 11. 2017

100,-/m2

2017/6.1.a)/108

Kupní smlouva

Denisa Šimíková

14. 11.2017

500,-

2017/6.7./109

S. o poskytnutí dotace

JMK Brno

15. 11.2017

26 000,-

2017/6.2.a)/110

Nájemní smlouva

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

22. 11.2017

25 000,-

2017/6.9./111

Smlouva o dílo

Otakar Pražák

27. 11.2017

185 000,-

2017/6.6./112

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

28. 11.2017

5 400,-

2017/6.9./113

Smlouva o dílo

František Křivák - TEROSAT

17. 10.2017

1 200,-/1

2017/6.9./114

Smlouva o dílo

SIMOSTAV s.r.o.

1. 11.2017

265 470,-

2017/6.9./115

Smlouva o dílo

REPREL s.r.o.

12. 12.2017

165 179,-

2017/6.9./116

Licenční smlouva o veřejném provozování

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

12.12.2017

638,-

2017/6.6./117

S. o s. budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

12.12. 2017

1000,-

2017/6.9./118

Smlouva o dílo

F.R.Z. agency s.r.o.

22. 12.2017

396 000,-

2017/6.8./119

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Oblastní charita Hodonín

29.12. 2017

24 910,-

2017/6.8./120

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

TJ Baník Lužice, z.s.

22.12. 2017

655 700,-

2017/6.9./121

Veřejnoprávní smlouva

Město Hodonín

16. 10.2017

500,-/měsíc

2017/6.9./122

Smlouva o dílo

J.D. Production, s.r.o.

22. 12.2017

60 000,-

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouvy-2017.pdf 184.6 Kb