Zveřejňování smluv

2016

Agendové číslo

Předmět

Partner

Datum uzavření

Částka v Kč

2016/6.1.a)/1

Kupní smlouva

Anděla Blažková

6. 1. 2016

56 700,-

2016/6.6./2

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Tomáš Gaži

11. 1. 2016

100,-/m2

2016/6.9./3

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

12. 1. 2016

100 000,-

2016/6.9./4

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

12. 1. 2016

100 000,-

2016/6.9./5

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

12. 1. 2016

90 000,-

2016/6.9./6

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

12. 1. 2016

231 000,-

2016/6.6./7

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

22. 1. 2016

420,-

2016/6.9./8

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

25. 1. 2016

90 000,-

2016/6.6./9

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Marián a Olga Lukačovičovi

26. 1. 2016

100,-/m2

2016/6.6./10

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

26. 1. 2016

100,-/m2

2016/6.9./11

Dohoda o regulaci hlučných činností spočívající v provozu plynových děl pro plašení špačků ve vinici

Hana Bartoníková

26. 1. 2016

0,-

2016/6.9./12

Rámcová smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

26. 1. 2016

0,-

2016/6.9./13

Dohoda

JUDr. Jaroslava Vodičková - POLIS

27. 1. 2016

4 980,-

2016/6.9./14

Licenční smlouva o veřejném provozování

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

  1. 2. 2016

4 150,-

2016/6.6./15

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

10. 2. 2016

640,-

2016/6.9./16

Smlouva o dílo

PKV BUILD s.r.o.

12. 2. 2016

84 526,-

2016/6.6./17

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

17. 2. 2016

200,-

2016/6.8./18

S. o poskytnutí dotace

TJ Baník Lužice

23. 2. 2016

551 800,-

2016/6.6./19

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Jiří Kikina

23. 2. 2016

100,-/m2

2016/6.6./20

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Lukáš a Adela Krůželovi

23. 2. 2016

100,-/m2

2016/6.1.b)/21

Kupní smlouva

E.ON Distribuce, a.s.

23. 2. 2016

11 800,-

2016/6.8./22

S. o poskytnutí dotace

All Stars fitness tým dětí Lužice

23. 2. 2016

25 000,-

2016/6.8./23

S. o poskytnutí dotace

Myslivecké sdružení Mikulčice – Velká Morava

23. 2. 2016

15 000,-

2016/6.8./24

S. o poskytnutí dotace

Český svaz včelařů, o.s.

23. 2. 2016

20 000,-

2016/6.8./25

S. o poskytnutí dotace

Lužičtí mužáci, o.s.

23. 2. 2016

30 000,-

2016/6.8./26

S. o poskytnutí dotace

ČSCH Lužice

23. 2. 2016

30 000,-

2016/6.8./27

S. o poskytnutí dotace

Klub česko-francouzského partnerství Lužice, z.s.

23. 2. 2016

15 000,-

2016/6.6./28

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

3. 3. 2016

100,-/m2

2016/6.1.a)/29

Kupní smlouva

Bohuslav Škoda

3. 3. 2016

1 350,-

2016/6.8./30

S. o poskytnutí dotace

Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani

14. 3. 2016

80 000,-

2016/6.8./31

S. o poskytnutí dotace

T. J. Sokol Lužice

14. 3. 2016

180 000,-

2016/6.8./32

S. o poskytnutí dotace

Muzejní spolek v Lužicích

14. 3. 2016

50 000,-

2016/6.8./33

S. o poskytnutí dotace

Junák-český skaut, středisko Mikulčice, z.s.

14. 3. 2016

52 000,-

2016/6.8./34

S. o poskytnutí dotace

Klub seniorů Lužice

14. 3. 2016

55 000,-

2016/6.2.a) – 3639/35

Pachtovní smlouva

Marian a Irena Kántorovi

16.3.2016

2 930,-/rok

2016/6.9./36

Smlouva o dílo

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

16. 3. 2016

4 300 745,-

2016/6.6./37

Smlouva o zřízení služebnosti

Ing. Jan a Zdeňka Pinskerovi

30.3.2016

1 700,-

2016/6.8./38

S. o poskytnutí dotace

Římskokatolická farnost Lužice

23. 2. 2016

30 000,-

2016/6.2.a) – 3639/39

Smlouva o pachtu

STAVEBNÍ FIRMA PLUS, s.r.o.

14.3.2016

12 000,-/rok

2016/6.8./40

S. o poskytnutí dotace

ZO ČZS Lužice

14. 3. 2016

50 000,-

2016/6.8./41

S. o poskytnutí dotace

Slovácký krúžek Lužice

14. 3. 2016

80 000,-

2016/6.1.a)/42

Kupní smlouva

TA Triumph-Adler ČR s.r.o.

16. 3. 2016

48 279,-

2016/6.9./43

Smlouva o úplném servisu kopírovacího stroje

TA Triumph-Adler ČR s.r.o.

16. 3. 2016

0,19 Kč/ černobílý výtisk A4

2016/6.2.a) – 3613/44

Smlouva o nájmu domu

LUTES s.r.o.

21.3.2016

12 000,-/rok

2016/6.6./45

S. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

4.4.2016

100,-/m2

2016/6.9./46

Smlouva o dodávce a ochraně údajů KN vedených v elektronické podobě

GEPRO s.r.o.

5. 4. 2016

0,-

2016/6.8./47

S. o poskytnutí daru

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

11. 4. 2016

3 000,-

2016/6.6./48

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

18. 4. 2016

100,-

2016/6.6./49

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

18. 4. 2016

200,-

2016/6.7./50

Darovací smlouva

Groz-Beckert Czech s.r.o.

22.3.2016

50 000,-

2016/6.8./51

Darovací smlouva

Nemocnice TGM Hodonín

24.3.2016

20 000,-

2016/6.9./52

Smlouva o dílo

Modrý Projekt s.r.o.

7. 4. 2016

41 000,-

2016/6.9./53

Smlouva o dílo

Modrý Projekt s.r.o.

7. 4. 2016

25 000,-

2016/6.6./54

S. o zřízení služebnosti

Ing. Jan Pinsker a Zdeňka Pinskerová

19. 4. 2016

1 700,-

2016/6.8./55

Darovací smlouva

Malovaný kraj, o.s.

19.4.2016

4 000,-

2016/6.1.b)/56

Kupní smlouva

Stanislav Schon

20. 4. 2016

1 600,-

2016/6.1.a)/57

Kupní smlouva

WEXPO a.s.

20. 4. 2016

1 740,-

2016/6.1.b)/58

Kupní smlouva

Milan Gottlieb a Eva Gottliebová

20. 4. 2016

8 000,-

2016/6.6./59

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

2. 5. 2016

100,-/m2

2016/6.6./60

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

2. 5. 2016

1000,-

2016/6.9./61

Smlouva o dílo

Jan Pecka

2. 5. 2016

104 150,-

2016/6.1.a)/62

Kupní smlouva

Richard Szabó a

Denisa Szabó

11. 5. 2016

1 530,-

2016/6.6./63

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

16. 5. 2016

100,-/m2

2016/6.9./64

Dohoda

Stanislav Dvořáček

17.5.2016

10 200,-

2016/6.9./65

Smlouva o zajištění smluvního pracoviště pro výkon odborné praxe

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

20.5.2016

0,-

2016/6.9./66

Dohoda

Ing. Petr Antoš

17. 5. 2016

0,-

2016/6.6./67

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

27. 5. 2016

42,-

2016/6.9./68

Smlouva o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu formou koncertu výkonného umělce

Michal Pavlíček

27. 5. 2016

47 000,-

2016/6.9./69

Kupní smlouva

Kazimír Nedoba

30. 5. 2016

12 000,-

2016/6.9./70

Smlouva o dílo

Petr Čejka

30. 5. 2016

178 410,-

2016/6.9./71

Smlouva o pachtu

Ladislav Forgács

31. 5. 2016

7 785,-

2016/6.8./72

S. o poskytnutí dotace

Město Hodonín

7. 6. 2016

93 664,-

2016/6.6./73

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

9. 6. 2016

1 500,-

2016/6.9./74

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

14. 6. 2016

7 000,-

2016/6.6./75

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

15. 6. 2016

100,-

2016/6.9./76

Smlouva o dílo

Petr Krejčiřík

28. 6. 2016

167 585,-

2016/6.6./77

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

F. a R. Rábovi

17. 5. 2016

100,-/m2

2016/6.6./78

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Patrik Sasínek

28. 6. 2016

100,-/m2

2016/6.6./79

S. o zřízení služebnosti

L. a A. Krůželovi

28. 6. 2016

1 500,-

2016/6.1.a)/80

Směnná smlouva

ZP Mikulčice a.s.

18. 7. 2016

24 080,-

2016/6.1.a)/81

Směnná smlouva

Jan Kulyk

18. 7. 2016

21 420,-

2016/6.1.a)/82

Kupní smlouva

ZP Mikulčice a.s.

18. 7. 2016

16 085,-

2016/6.1.a)/83

Kupní smlouva

Jozef Anovčín

18. 7. 2016

30 300,-

2016/6.1.b)/84

Kupní smlouva

Milan Gaží

18. 7. 2016

58 500,-

2016/6.1.b)/85

Kupní smlouva

Lenka Filipovičová

18. 7. 2016

22 500,-

2016/6.9./86

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

20. 7. 2016

25 000,-

2016/6.6./87

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

22. 7. 2016

170,-

2016/6.6./88

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

25. 7. 2016

100,-/m2

2016/6.6./89

S. o zřízení služebnosti

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

29. 7. 2016

10 000,-

2016/6.1.a)/90

Kupní smlouva

Miroslav Šebestík

18. 7. 2016

4 770,-

2016/6.1.a)/91

Kupní smlouva

Eduard Novák

18. 7. 2016

6 780,-

2016/6.6./92

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

22. 8. 2016

574,-

2016/6.1.a)/93

Kupní smlouva

Miroslav Bilský

Jiří Bravenec

Ludmila Sýkorová

23. 8. 2016

2 001,-

2016/6.1.a)/94

Kupní smlouva

Miroslav Bilský

Jiří Bravenec

Rostislav Kotásek

23. 8. 2016

2 100,-

2016/6.6./95

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

25. 8. 2016

12 508,-

2016/6.9./96

S. o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu

Michal Pavlíček

27. 5. 2016

47 000,-

2016/6.9./97

Příkazní smlouva

MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o.

28. 6. 2016

49 150,-

2016/6.9./98

Smlouva o dílo

RI OKNA a.s.

30. 6. 2016

586 095,13

2016/6.9./99

Smlouva o dílo

NOEL, s.r.o.

1. 7. 2016

205 818,22

2016/6.9./100

Smlouva o dílo

BYTOP-GAS, s.r.o.

4. 7. 2016

1 991 050,-

2016/6.9./101

Smlouva o dílo

Petr Čejka

29. 7. 2016

44 200,-

2016/6.9./102

Smlouva o dílo

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

1. 8. 2016

254 836,-

2016/6.8./103

Darovací smlouva

Hornické, občanské sdružení lignitového revíru

23. 8. 2016

3 000,-

2016/6.9./104

Smlouva o zajištění smluvního pracoviště pro výkon učební praxe

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

1. 9. 2016

0,-

2016/6.8./105

Darovací smlouva

SPOLEK VOJENSKÉ HISTORIE VALTICE z.s.

12. 9. 2016

5 000,-

2016/6.6./106

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

16. 9. 2016

70,-

2016/6.6./107

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

16. 9. 2016

50,-

2016/6.1.a)/108

Kupní smlouva

Mgr. Libuše Černá

16. 9. 2016

48 110,-

2016/6.9./109

Smlouva o dílo

Petr Krejčiřík

20. 9. 2016

201 942,-

2016/6.1.a)/110

Kupní smlouva

Rybářství Hodonín, s.r.o.

20. 9. 2016

49 560,-

2016/6.6./111

S. o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení služebností

Rybářství Hodonín, s.r.o.

20. 9. 2016

30,-/m2

2016/6.9./112

S. o přeložce zařízení distribuční soustavy

E.ON Distribuce, a.s.

21. 9. 2016

110 976,-

2016/6.7./113

Darovací smlouva

Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí

22. 9. 2016

0,-

2016/6.6./114

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

30. 9. 2016

300,-

2016/6.9./115

Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby

MÚ Hodonín, obecný stavební úřad

     3. 10. 2016

0,-

2016/6.6./116

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Tomáš a Romana Holkovi

4. 10. 2016

100,-/m2

2016/6.6./117

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Kamila Krásná

10. 10. 2016

100,-/m2

2016/6.1.b)/118

Kupní smlouva

Lubomír a Ivana Dvořákovi

12. 10. 2016

25 900,-

2016/6.9./119

Smlouva o dílo

Petr Krejčiřík

25. 7. 2016

124 874,-

2016/6.6./120

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

9. 8. 2016

100,-/m2

2016/6.9./121

Smlouva o dílo

NOEL, s.r.o.

17. 10. 2016

131 811,52

2016/6.6./122

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Jan Pavka

18. 10. 2016

100,-/m2

2016/6.9./123

Licenční smlouva

Jitka Hubačková

18. 10. 2016

0,-

2016/6.9./124

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

JMK

20. 10. 2016

200 000,-

2016/6.9./125

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

JMK

20. 10. 2016

50 000,-

2016/6.9./126

Licenční smlouva o veřejném provozování

OSA

31. 10. 2016

11 848,-

2016/6.6./127

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

1. 11. 2016

100,-/m2

2016/6.9./128

Smlouva o dílo

Modrý Projekt s.r.o.

26. 2. 2016

25 000,-

2016/6.9./129

Smlouva o zajištění pečovatelské služby

Diecézní charitou Hodonín

30. 9. 2016

0,-

2016/6.7./130

Darovací smlouva

Ing. Petr Antoš

6. 10. 2016

0,-

2016/6.1.a)/131

Kupní smlouva

Miroslav Šebestík

12. 10. 2016

1 080,-

2016/6.9./132

Smlouva o dílo

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

19. 10. 2016

1 400,-/hod.

2016/6.9./133

Dohoda

PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch

12. 11. 2016

11 220,-

2016/6.9./134

Licenční smlouva o veřejném provozování

OSA

14. 11. 2016

257,-

2016/6.9./135

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

15. 11. 2016

15 000,-

2016/6.9./136

    Smlouva o dílo

Modrý Projekt s.r.o.

15. 11. 2016

15 000,-

2016/6.9./137

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

15. 11. 2016

7 500,-

2016/6.9./138

    Smlouva o dílo

Modrý Projekt s.r.o.

15. 11. 2016

88 000,-

2016/6.9./139

    Smlouva o dílo

Modrý Projekt s.r.o.

15. 11. 2016

199 000,-

2016/6.9./140

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

15. 11. 2016

17 500,-

2016/6.1.b)/141

Kupní smlouva

        ZP Mikulčice a.s.

29. 11. 2016

13 460,-

2016/6.6./142

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

29. 11. 2016

100,-/m2

2016/6.9./143

S. o poskytování servisních služeb

DATA PROCON s.r.o.

20. 12. 2016

1 400,-/měsíc

2016/6.9./144

S. o právu provést stavbu

Gabriela a Michal Rackovi

20. 12. 2016

0,-

2016/6.7./145

Smlouva o sponzorském daru

DD PNEU s.r.o.

22. 12. 2016

8 000,-

2016/6.1.b)/146

Smlouva kupní

LUTES s.r.o.

23. 12. 2016

157 000,-

2016/6.9./147

Smlouva o dílo

NOEL, s.r.o.

20. 9. 2016

90 652,06

2016/6.9./148

Smlouva

J. D. Production, s.r.o.

28. 11. 2016

60 000,-

2016/6.9./149 

S. o sdružených službách dodávek energií

MND a.s.

20. 12. 2016

-,-

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouvy-2016128818384.pdf 316 Kb