Zveřejňování smluv

2015

Agendové číslo

Předmět

Partner

Datum uzavření

Částka v Kč

2015/6.9./1

S. o bezúplatném původu majetku

Region Podluží

8. 1. 2015

-

2015/6.9./2

Licenční s. o veřejném provozování

OSA

12. 1. 2015

4 150,-

2015/6.9./3

Smlouva o výhodném poskytování realitních služeb

Schmidt Reality s. r. o.

14. 1. 2015

-

2015/6.6./4

S. č.: 1030022648/002 o s budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a. s.

23. 1. 2015

100,-/m2

2015/6.6./5

S. o zřízení věcného břemene č.: HO-014330030253/001

E.ON Distribuce, a. s.

23. 1. 2015

71 400,-

2015/6.6./6

S. č.: 1030023703/001 o s. budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a. s.

12. 2. 2015

100,-/m2

2015/6.1.a)/7

Kupní smlouva - Kordula

xxxxxxx

18. 2. 2015

1 000,-

2015/6.1.a)/8

S. o budoucí kupní smlouvě – p. č. 1698/2

xxxxxxx

20. 2. 2015

16 800,-

2015/6.1.b)/9

Kupní smlouva – p. č. 3151

xxxxxxx

20. 2. 2015

933 600,-

2015/6.1.b)/10

Kupní smlouva – p. č. 3164

xxxxxxx

20. 2. 2015

858 000,-

2015/6.1.b)/11

Kupní smlouva- p. č. 3174

xxxxxxx

20. 2. 2015

1 167 600,-

2015/6.1.b)/12

Kupní smlouva – p. č. 3150

xxxxxxx

20. 2. 2015

1 071 600,-

2015/6.9./13

S. o dílo – S002 parkovací stání ul. Dlážděná

p. Krejčiřík

20. 2. 2015

186 083,-

2015/6.7./14

Darovací smlouva – finanční dar

Groz-Beckert Czech s. r. o.

23. 2. 2015

50 000,-

2015/6.9./15

Příkazní smlouva č. 541/15 – Lužice – biologický odpad

xxxxxxx

2. 3. 2015

70 000,-

2015/6.1.a)/16

Kupní smlouva – p. č. 1434/16

xxxxxxx

2. 3. 2015

18 900,-

2015/6.6./17

S. o zřízení věcného břemene č.: HO-014330030979/001

E.ON Distribuce, a. s.

4. 3. 2015

500,-

2015/6.2.a)-3612/18

S. o nájmu domu č. p. 237

LUTES s. r. o.

9. 3. 2015

12 000,-/rok

2015/6.2.a)/19

S. o nájmu dopravního prostředku – MAN, JCB a 5 ks kontejnerů

LUTES s. r. o.

9. 3. 2015

12 000,-/rok

2015/6.6./20

S. č.: 1020021605/002 o s. budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a. s.

10. 3. 2015

100,-/m2

2015/6.6./21

S. č.: 1030020048/002 o s. budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a. s.

10. 3. 2015

100,-/m2

2015/6.6./22

S. č.: 1030018827/002 o s. budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a. s.

10. 3. 2015

100,-/m2

2015/6.9./23

S. o účinkování – div. soubor Svatopluk Hodonín

Dům kultury Hodonín

11. 3. 2015

1 800,-

2015/6.1.b)/24

Kupní smlouva – p. č. 2287/18

E.ON Distribuce, a. s.

11. 3. 2015

1 100,-

2015/6.6./25

S. o zřízení věcného břemene

RWE GasNet, s. r. o.

12. 3. 2015

29 000,-

2015/6.8./26

S. o poskytnutí daru – finanční dar

SONS

18. 3. 2015

3 000,-

2015/6.8./27

S. o poskytnutí dotace

TJ Baník Lužice

16. 2. 2015

581 700,-

2015/6.8./28

S. o poskytnutí dotace

Muzejní spolek

16. 2. 2015

50 000,-

2015/6.8./29

S. o poskytnutí dotace

Klub seniorů

16. 2. 2015

40 000,-

2015/6.8./30

S. o poskytnutí dotace

Klub česko-francouzského přátelství

16. 2. 2015

30 000,-

2015/6.8./31

S. o poskytnutí dotace

All star fitness tým dětí

16. 2. 2015

25 000,-

2015/6.8./32

S. o poskytnutí dotace

TJ Sokol

16. 2. 2015

390 000,-

2015/6.8./33

S. o poskytnutí dotace

Myslivecké sdružení

16. 2. 2015

15 000,-

2015/6.8./34

S. o poskytnutí dotace

ČSCH Lužice

16. 2. 2015

25 000,-

2015/6.8./35

S. o poskytnutí dotace

ZO ČZS Lužice

16. 2. 2015

50 000,-

2015/6.8./36

S. o poskytnutí dotace

Lužičtí mužáci

16. 2. 2015

20 000,-

2015/6.8./37

S. o poskytnutí dotace

Hnutí Brontosaurus

18. 2. 2015

70 000,-

2015/6.8./38

S. o poskytnutí dotace

Slovácký krúžek Lužice

19. 2. 2015

80 000,-

2015/6.8./39

S. o poskytnutí dotace

Český svaz včelařů

19. 2. 2015

20 000,-

2015/6.8./40

S. o poskytnutí dotace

Junák – svaz skautů

18. 3. 2015

50 000,-

2015/6.9./41

Dohoda – služby, které souvisí s komunálním odpadem

LUTES s. r. o.

23. 3. 2015

-

2015/6.6./42

S. o zřízení služebnosti – p. č. 405/1 a 534

xxxxxxx

25. 3. 2015

2 000,-

2015/6.9./43

S. o připojení k distribuční soustavě – ul. Kratiny

E.ON Distribuce, a. s.

27. 3. 2015

37 500,-

2015/6.1.a)/44

S. kupní – zámková dlažba na hřbitov

Beton Brož s. r. o.

30. 3. 2015

177 377,-

2015/6.8./45

S. o poskytnutí účelové dotace

Město Hodonín

3. 4. 2015

45 589,-

2015/6.1.b)/46

Kupní smlouva – p. č. 942/5

xxxxxxx

9. 4. 2015

2 400,-

2015/6.9./47

S. o obsahu praktického vyučování

Gymnázium Hodonín

15. 4. 2015

-

2015/6.6./48

S. o zřízení věcného břemene č.: HO-014330032491/002

E.ON Distribuce, a. s.

15. 4. 2015

1 000,-

2015/6.6./49

S. o zřízení věcného břemene

RWE GasNet, s. r. o.

20. 4. 2015

122 800,-

2015/6.1.a)/50

Kupní smlouva – p. č. 1434/6

xxxxxxx

27. 4. 2015

17 600,-

2015/6.1.a)/51

Kupní smlouva – p. č. 1434/7

xxxxxxx

27. 4. 2015

10 599,-

2015/6.1.a)/52

Kupní smlouva – p. č. 1698/2

xxxxxxx

27. 4. 2015

16 800,-

2015/6.2.a)-3639/53

Nájemní smlouva – p. č. 942/3

xxxxxxx

29. 4. 2015

785,-/rok

2015/6.9./54

S. o dílo – rekonstrukce TKR

NOEL, s. r. o.

24. 4. 2015

216 996,-

2015/6.1.b)/55

KS – 2943/28

Hřebíčkovi

27. 4. 2015

1 300,-

2015/6.1.b)/56

KS – 859/5 + 859/6

xxxxxxx

27. 4. 2015

3 200,-

2015/6.7./57

Darovací smlouva

MND Drilling a.s.

21. 5. 2015

5 000,-

2015/6.9./58

S. o dílo - video

PLAY YOU DEAL

2. 6. 2015

18 000,-

2015/6.8./59

S. o poskytnutí dotace

Římskokatolická farnost, Lužice

11. 6. 2015

30 000,-

2015/6.7./60

Darovací smlouva

Restaurace Lužák

23.1.2015

500,-

2015/6.9./61

S. o vykonání přezkoumání hospodaření obce

KAMA – AUDIT, s.r.o.

15.6.2015

500,- Kč/hod.

2015/6.8./62

Darovací smlouva

xxxxxxx

16.6.2015

5 000,-

2015/6.1.a)/63

KS - čerpadla

Hidrostal Bohemia s.r.o.

27.4.2015

249 000,-

2015/6.6./64

S. o zřízení služebnosti

xxxxxxx

27.5.2015

400,-

2015/6.6./65

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

15.6.2015

6 400,-

2015/6.7./66

Darovací smlouva

xxxxxxx

16.6.2015

5 000,-

2015/6.7./67

Darovací smlouva

xxxxxxx

16.6.2015

5 000,-

2015/6.8./68

S. o poskytnutí dotace

All stars fitness tým dětí Lužice

18.6.2015

20 000,-

2015/6.1.b)/69

KS – 1680/12

MND Drilling a Services a.s.

26.6.2015

11 700,-

2015/6.6./70

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

xxxxxxx

9.3.2015

100,-/m2

2015/6.9./71

Rámcová smlouva na služby

xxxxxxx

11.6.2015

55 000,-

2015/6.8./72

S. o poskytnutí dotace

xxxxxxx

29.6.2015

10 000,-

2015/6.1.b)/73

KS – p.č. 355

xxxxxxx

7.7.2015

9 600,-

2015/6.9./74

S. o dílo

TISKÁRNA LELKA

7.7.2015

24 880,-

2015/6.9./75

Směnná smlouva

xxxxxxx

7.7.2015

-

2015/6.1.a)/76

KS - kompostéry

MEVA-BRNO, s.r.o.

14.7.2015

1 176 120,-

2015/6.6./77

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

14.7.2015

1 500,-

2015/6.6./78

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

27.7.2015

150,-

2015/6.6./79

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

xxxxxxx

5.5.2015

100,-/m2

2015/6.1.b)/80

KS – p.č. 2066/6 a 2067/6

xxxxxxx

7.7.2015

19 500,-

2015/6.9./81

Licenční smlouva

OSA

27.7.2015

8 273,-

2015/6.6./82

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

xxxxxxx

29.7.2015

1 700,-

2015/6.6./83

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

xxxxxxx

30.7.2015

100,-/m2

2015/6.6./84

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

xxxxxxx

30.7.2015

100,-/m2

2015/6.9./85

S. o poskytnutí podpory ze SFŽP

SFŽP ČR

10.8.2015

61 746,30

2015/6.9./86

Nevýhradní licenční smlouva o užití Základní báze geografických dat

Zeměměřický úřad ČR

11.8.2015

-

 

2015/6.9./87

S. o dílo

xxxxxxx

30.6.2015

111 529,-

2015/6.9./88

S. o dílo

NOEL, s.r.o.

11.8.2015

299 776,30

2015/6.7./89

Darovací smlouva

Hornické, občanské sdružení lignitového revíru

11.8.2015

3 000,-

2015/6.7./90

Darovací smlouva

Malovaný kraj, občanské sdružení

17.8.2015

3 000,-

2015/6.6./91

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

xxxxxxx

8.9.2015

100,-/m2

2015/6.6./92

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

xxxxxxx

8.9.2015

100,-/m2

2015/6.7./93

Darovací smlouva

Zelený dům pohody, příspěvková org.

8.9.2015

3 000,-

2015/6.6./94

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

xxxxxxx

8.9.2015

100,-/m2

2015/6.6./95

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

xxxxxxx

8.9.2015

100,-/m2

2015/6.6./96

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

xxxxxxx

8.9.2015

100,-/m2

2015/6.6./97

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

8.9.2015

100,-/m2

2015/6.6./98

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

8.9.2015

100,-/m2

2015/6.9./99

Směnná smlouva

Obec Dolní Bojanovice

21.9.2015

0,-

2015/6.1.b)/100

Kupní smlouva

xxxxxxx

21.9.2015

5 700,-

2015/6.1.b)/101

Kupní smlouva

xxxxxxx

21.9.2015

46 100,-

2015/6.6./102

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

22.9.2015

142,-

2015/6.6./103

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

22.9.2015

340,-

2015/6.6./104

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

22.9.2015

100,-/m2

2015/6.1.b)/105

Kupní smlouva

xxxxxxx

23.9.2015

1 500,-

2015/6.9./106

S. o dílo

SWIETELSKY stavební s.r.o.

16.6.2015

446 764,22

2015/6.7./107

S. o daru

xxxxxxx

18.6.2015

3 000,-

2015/6.9./108

S. o advokátní úschově

xxxxxxx

30.9.2015

273 600,-

2015/6.1.b)/109

Kupní smlouva

xxxxxxx

16.10.2015

273 600,-

2015/6.6./110

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

xxxxxxx

20.10.2015

100,-/m2

2015/6.6./111

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

xxxxxxx

20.10.2015

100,-/m2

2015/6.6./112

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

xxxxxxx

20.10.2015

100,-/m2

2015/6.9./113

S. o dílo

Petr Krejčiřík

20.10.2015

156 814,-

2015/6.9./114

S. o poskytnutí práv k užívání software

ALIS, s.r.o.

21.10.2015

22 160,-

2015/6.6./115

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

4.11.2015

1 000,-

2015/6.6./116

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

5.11.2015

300,-

2015/6.9./117

S. o výpůjčce

ZŠ a MŠ JD, Lužice

6.11.2015

280 658,30

2015/6.1.a)/118

Kupní smlouva

xxxxxxx

9.11.2015

4 200,-

2015/6.6./119

S. o zřízení věcného břemene

ÚP 2015

10.11.2015

0,-

2015/6.6./120

S. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

10.11.2015

10 000,-

2015/6.6./121

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

25.11.2015

200,-

2015/6.6./122

S. o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

15.6.2015

100,-/m2

2015/6.9./123

S. o dílo

xxxxxxx

17.7.2015

79 800,-

2015/6.9./124

S. o dílo

xxxxxxx

12.9.2015

170,-/měsíc

2015/6.1.b)/125

Kupní smlouva

xxxxxxx

21.9.2015

1 800,-

2015/6.9./126

Smlouva o účinkování

Dům kultury Hodonín

27.10.2015

2 100,-

2015/6.1.b)/127

Kupní smlouva

REALITNÍ SPOLEČNOST PLUS s.r.o.

9.11.2015

1 284 000,-

2015/6.1.a)/128

Kupní smlouva

xxxxxx

26.11.2015

300 000,-

2015/6.9./129

Smlouva o úschově

JUDr. Mgr. Jiří Drobeček, advokát

26.11.2015

0,-

2015/6.7./130

Darovací smlouva

JMK

1.12.2015

0,-

2015/6.6./131

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

1.12.2015

100,-/m2

2015/6.6./132

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

1.12.2015

100,-/m2

2015/6.6./133

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

1.12.2015

100,-/m2

2015/6.9./134

Veřejnoprávní smlouva

Město Hodonín

7.12.2015

500,-/měsíc

2015/6.7./135

Darovací smlouva

DOTYK II, o.p.s.

15.12.2015

7 029,-

2015/6.8./136

S. o poskytnutí dotace

DD PNEU s.r.o.

15. 12. 2015

8 000,-

2015/6.6./137

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

16.12.2015

100,-/m2

2015/6.8./138

S. o poskytnutí dotace

Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí

18. 12. 2015

21 117,-