Zveřejňování smluv

2019

Agendové číslo

Předmět

Partner

Datum uzavření

Částka v Kč

2019/6.8./1

Darovací smlouva

CENTRUM PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ HODONÍNSKO

3. 1. 2019

- 3 000,-

2019/6.6./2

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

8. 1. 2019

1 600,-

2019/6.6./3

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

8. 1. 2019

3 000,-

2019/6.6./4

Smlouva o zřízení věcného břemene

JMK Brno

9. 1. 2019

- 1 413,-

2019/6.1.a)/5

Kupní smlouva

VISTA car s.r.o.

14. 1. 2019

- 321 300,-

2019/6.1.a)/6

Kupní smlouva

GasNet, s.r.o.

14. 1. 2019

200,-

2019/6.8./7

Darovací smlouva

Víly pro děti – nadační fond

8. 1. 2019

- 5 000,-

2019/6.7./8

Darovací smlouva

NOEL, s.r.o.

10. 1. 2019

4 465,-

2019/6.7./9

Darovací smlouva

ZŠ a MŠ JD, Lužice

22. 1. 2019

- 35 300,-

2019/6.9./10

Smlouva o servisu

Ing. Josef Janulík

22. 1. 2019

ceník

2019/6.9./11

Příkazní smlouva

Mgr. Luděk Machů

4. 2. 2019

Schvaluje ZO

2019/6.8./12

Darovací smlouva

NA KOLE DĚTEM

5. 2. 2019

- 10 000,-

2019/6.8./13

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

ČSV, z.s.

5. 2. 2019

- 22 000,-

2019/6.8./14

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

ZO ČZS Lužice

5. 2. 2019

- 50 000,-

2019/6.8./15

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Myslivecký spolek MIKULČICE-VELKÁ MORAVA

5. 2. 2019

- 15 000,-

2019/6.6./16

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

5. 2. 2019

1 500,-

2019/6.6./17

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

13. 2. 2019

10 000,-

2019/6.8./18

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Římskokatolická farnost Lužice

5. 2. 2019

- 45 000,-

2019/6.8./19

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží

5. 2. 2019

- 5 000,-

2019/6.8./20

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

All Stars fitness tým Lužice

5. 2. 2019

- 35 000,-

2019/6.9./21

Smlouva o dílo č.130219

PROST Hodonín s.r.o.

19. 2. 2019

- 214 160,-

2019/6.6./22

Smlouva o zřízení věcného břemene

GasNet, s.r.o.

26. 2. 2019

1 600,-

2019/6.8./23

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Klub Č-F partnerství, z.s.

27. 2. 2019

- 80 000,-

2019/6.8./24

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

TJ Sokol Lužice

27. 2. 2019

- 100 000,-

2019/6.8./25

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

TJ Baník Lužice, z.s.

27. 2. 2019

- 747 500,-

2019/6.8./26

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Muzejní spolek v Lužicích, z.s.

27. 2. 2019

- 70 000,-

2019/6.8./27

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

ZČ Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani

27. 2. 2019

- 96 000,-

2019/6.9./28

S. o právu provést stavbu

TJ Baník Lužice, z.s.

27. 2. 2019

0,-

2019/6.9./29

Smlouva o dílo č.291/19

Modrý Projekt s.r.o.

5. 3. 2019

- 40 000,-

2019/6.9./30

Smlouva o dílo č.292/19

Modrý Projekt s.r.o.

5. 3. 2019

- 40 000,-

2019/6.8./31

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Slovácký krúžek, z.s.

27. 2. 2019

- 95 000,-

2019/6.8./32

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Oddíl rodinného vodního skautingu Lužice, Junák

27. 2. 2019

- 96 000,-

2019/6.8./33

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

ČSCH ZO Lužice

5. 2. 2019

- 41 500,-

2019/6.9./34

Smlouva o dílo

RGV a.s.

5. 3. 2019

- 1293765,50

2019/6.9./35

Smlouva o dílo

NOEL s.r.o.

5. 3. 2019

- 364 922,37

2019/6.9./36

Smlouva o bezúplatném užívání vysoušečů zdiva

ČR-Hasičský záchranný sbor JMK

8. 3. 2019

0,-

2019/6.8./37

S. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce

Město Hodonín

12. 3. 2019

- 221 845,-

2019/6.9./38

Kupní smlouva

E.ON Distribuce, a.s.

12. 3. 2019

- 500,-

2019/6.7./39

Smlouva o sponzorském daru

Manželé Varmužovi

18. 3. 2019

200,-

2019/6.6./40

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

20. 3. 2019

1 000,-

2019/6.6./41

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

Ing. Vojtěch Marada

5. 2. 2019

100,-/m2

2019/6.8./42

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Cimbálová muzika z Lužic, z.s.

5. 2. 2019

- 49 000,-

2019/6.8./43

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Lužičtí mužáci, z.s.

5. 2. 2019

- 35 000,-

2019/6.8./44

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Junák-český skaut, středisko Mikulčice, z.s.

27. 2. 2019

- 70 000,-

2019/6.7./45

Smlouva o sponzorském daru

DD PNEU s.r.o.

21. 3. 2019

8 000,-

2019/6.9./46

Smlouva o provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů

LUTES s.r.o.

1.4.2019

- 25 000,-

2019/6.6./47

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

2. 4. 2019

25 000,-

2019/6.7./48

Darovací smlouva

Groz-Beckert Czech s.r.o.

8. 4. 2019

100 000,-

2019/6.2.a)-3639/49

Smlouva o nájmu

Marian Kántor

17. 4. 2019

2 930,-

2019/6.9./50

Licenční smlouva o veřejném provozování

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

25.4.2019

- 11 244,-

2019/6.9./51

Mandátní smlouva č.303/19

Modrý Projekt s.r.o.

30. 4. 2019

- 40 000,-

2019/6.2.a)-3639/52

Smlouva o nájmu

Lenka Vláčilová

30. 4. 2019

3 080,-

2019/6.7./53

Darovací smlouva

Kamila Šošovičková

3. 5. 2019

- 10 000,-

2019/6.9./54

Kupní smlouva

Martin Chalupník

6. 5. 2019

17 500,-

2019/6.9./55

Kupní smlouva

Ing. Jakub Hemza

6. 5. 2019

74 245,-

2019/6.7./56

Darovací smlouva

ČČK Hodonín

27. 5. 2019

- 10 000,-

2019/6.9./57

Smlouva o úvěru

Česká spořitelna, a.s.

27. 5. 2019

7 000 000,-

2019/6.9./58

Smlouva o účtu

Česká spořitelna, a.s.

27. 5. 2019

0,-

2019/6.9./59

Smlouva o poskytnutí služeb SERVIS 24

Česká spořitelna, a.s.

27. 5. 2019

0,-

2019/6.9./60

Smlouva o dílo

Radek Příkazský

28. 5. 2019

- 973 813,-

2019/6.9./61

Smlouva o dílo

Josef Krososka

11. 6. 2019

- 92 807,-

2019/6.7./62

Darovací smlouva

Aleš Hanzlíček

17. 6. 2019

- 7 000,-

2019/6.9./63

Smlouva o dílo

RI OKNA a.s.

25. 6. 2019

- 38 799,-

2019/6.9./64

Mandátní smlouva č.314/19

Modrý Projekt s.r.o.

25. 6. 2019

- 45 000,-

2019/6.6./65

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

25. 6. 2019

3 000,-

2019/6.9./66

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

JMK Brno

26. 6. 2019

500 000,-

2019/6.9./67

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

JMK Brno

1. 7. 2019

70 000,-

2019/6.9./68

Kupní smlouva

Jiří Lacka

1. 7. 2019

- 21 500,-

2019/6.9./69

Kupní smlouva

Roman Uhlíř

1. 7. 2019

- 9 400,-

2019/6.9./70

Kupní smlouva

Petra a Michal Bohunští

1. 7. 2019

146 600,-

2019/6.9./71

Kupní smlouva

Ing. Petra Šrůtková

1. 7. 2019

8 000,-

2019/6.9./72

Kupní smlouva

Oldřich Foltýn

1. 7. 2019

- 22 100,-

2019/6.9./73

Smlouva o advokátní úschově

Mgr. Hana Zabadalová

9. 7. 2019

0,-

2019/6.9./74

Kupní smlouva

Montpetrol, s.r.o.

9. 7. 2019

7 000 000,-

2019/6.7./75

Darovací smlouva

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

22. 7. 2019

- 20 000,-

2019/6.7./76

Darovací smlouva

Obec Šardice

23. 7. 2019

- 4 000,-

2019/6.7./77

Darovací smlouva

Diecézní charita Brno

23. 4. 2019

- 6 300,-

2019/6.9./78

Příkazní smlouva

Bc. Tomáš Konečný

30. 4. 2019

- 500,-/hod.

2019/6.9./79

Kupní smlouva

GasNet, s.r.o.

7. 5. 2019

 - 146,-

2019/6.9./80

Smlouva o dílo

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

9. 5. 2019

- 1 451445,-

2019/6.9./81

Kupní smlouva

Závišková Ivanka

1. 7. 2019

 - 13 400,-

2019/6.7./82

Darovací smlouva

Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace

31. 7. 2019

- 10 000,-

2019/6.9./83

Servisní smlouva

ATLAS consulting, s.r.o.

1. 8. 2019

- 42 350,-

2019/6.9./84

Mandátní smlouva č.324/19

Modrý Projekt s.r.o.

5. 8. 2019

- 70 000,-

2019/6.9./85

Smlouva o dílo

LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.

3. 9. 2019

- 1 301343,-

2019/6.8./86

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Hornický spolek

27. 8. 2019

- 5 000,-

2019/6.9./87

S. o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení

ASEKOL a.s.

29. 8. 2019

0,-

2019/6.8./88

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Spolek zdravotně postižených občanů

9. 9. 2019

- 10 000,-

2019/6.8./89

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – kroje

JMK

12. 9. 2019

21 000,-

2019/6.6./90

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

13. 9. 2019

1 000,-

2019/6.6./91

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

13. 9. 2019

1 400,-

2019/6.6./92

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

13. 9. 2019

1 000,-

2019/6.9./93

S. o poskytnutí práv k užívání software

ALIS s.r.o.

24. 9. 2019

- 30 290,-

2019/6.7./94

Darovací smlouva

ZŠ a MŠ JD, Lužice

1. 10. 2019

- 3434,-

2019/6.9./95

Kupní smlouva

Prokopová a Žigová

4. 10. 2019

- 22 100,-

2019/6.9./96

Kupní smlouva

Radovan Salčák

4. 10. 2019

- 21 200,-

2019/6.9./97

Kupní smlouva

Ing. Jana Kurková

4. 10. 2019

21 000,-

2019/6.9./98

Směnná smlouva

Ing. Jiří Ledvina

4. 10. 2019

74 125,-

2019/6.9./99

Kupní smlouva

Klasovi

8. 10. 2019

23 100,-

2019/6.9./100

Kupní smlouva

Božena Foltýnová

9. 10. 2019

2 100,-

2019/6.6./101

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

14.10. 2019

211 400,-

2019/6.9./102

Kupní smlouva

Gromusovi

23.10. 2019

11 900,-

2019/6.9./103

Kupní smlouva

ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.

31.10. 2019

- 19 125,26

2019/6.8./104

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Lucie Dulovcová

5. 11. 2019

- 5 000,-

2019/6.9./105

Kupní smlouva

Helískovi

7. 11. 2019

52 000,-

2019/6.8./106

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Kočky SOS, z.s.

22.11. 2019

- 3 000,-

2019/6.8./107

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – kroje

JMK

1. 10. 2019

30 500,-

2019/6.6./108

S. o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Úřad pro zastupování státu

16.10.2019

- 4 380,-

2019/6.8./109

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Město Hodonín

24. 10.2019

- 27 077,-

2019/6.6./110

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

29.10. 2019

3 200,-

2019/6.6./111

Kupní smlouva

E.ON Distribuce, a.s.

8.11. 2019

2 800,-

2019/6.9./112

Kupní smlouva

Dagmar Urbanová

25. 11.2019

17 500,-

2019/6.9./113

Kupní smlouva

Renata Krejčiříková

25. 11.2019

8 900,-

2019/6.9./114

Smlouva o zpracování osobních údajů

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

2. 12. 2019

0,-

2019/6.8./115

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Malovaný kraj, z.s.

4.12. 2019

- 5 000,-

2019/6.9./116

Kupní smlouva

itself s.r.o.

4. 12.2019

6 100 000,-

2019/6.9./117

Kupní smlouva

Mlada Směřičková, Jitka Leváková, Ivo Směřička

9. 12.2019

17 500,-

2019/6.9./118

Kupní smlouva

Mgr. Pavla Brázdová

9. 12.2019

16 800,-

2019/6.7./119

Darovací smlouva

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hodonín

10.12. 2019

- 3 000,-

2019/6.9./120

Kupní smlouva

Ing. Jan Sečkař

12. 12.2019

- 11 400,-

2019/6.9./121

Kupní smlouva

Ing. Michal Jurenka, Barbora Jurenková

16. 12.2019

56 700,-

2019/6.9./122

Mandátní smlouva č.340/19

Modrý Projekt s.r.o.

18. 12.2019

- 162 140,-

2019/6.9./123

Smlouva o dílo

H.arch projekt s.r.o.

19. 12.2019

- 192 390,-

2019/6.9./124

Kupní smlouva

Petr Krejčiřík

20. 12.2019

40 375,-

2019/6.8./125

Darovací smlouva

Roman Lukovský

5.12. 2019

136 000,-