Zveřejňování smluv

2018

Agendové číslo

Předmět

Partner

Datum uzavření

Částka v Kč

2018/6.6./1

S. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

8. 1. 2018

10 000,-

2018/6.7./2

S. o sponzorském daru

DD PNEU s.r.o.

8. 1. 2018

8 000,-

2018/6.8./3

Darovací smlouva

Malovaný kraj, z.s.

8. 1. 2018

4 000,-

2018/6.8./4

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

ČSCH ZO Lužice

9. 1. 2018

40 000,-

2018/6.8./5

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Lužičtí mužáci, z.s.

9. 1. 2018

30 000,-

2018/6.8./6

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Klub Č-F partnerství, z.s.

9. 1. 2018

20 000,-

2018/6.8./7

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Český svaz včelařů, z.s.

9. 1. 2018

22 000,-

2018/6.8./8

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Muzejní spolek v Lužicích, z.s.

9. 1. 2018

50 000,-

2018/6.8./9

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

All Stars fitness tým Lužice

9. 1. 2018

30 000,-

2018/6.8./10

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Římskokatolická farnost Lužice

9. 1. 2018

45 000,-

2018/6.8./11

 S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

    Klub seniorů Lužice, z.s.

9. 1. 2018

50 000,-

2018/6.8./12

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Myslivecký spolek

9. 1. 2018

15 000,-

2018/6.8./13

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

ZO ČZS Lužice

9. 1. 2018

50 000,-

2018/6.6./14

S. o s. budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

9. 1. 2018

10 000,-

2018/6.2.a)-3639/15

Smlouva o nájmu pozemku

Marek Billa

9. 1. 2018

325,-

2018/6.7./16

 Darovací smlouva

NOEL, s.r.o.

10. 1. 2018

5 082,-

 2018/6.9./17

Smlouva o dílo

Modrý Projekt s.r.o.

19. 1. 2018

237 000,-

2018/6.9./18

Smlouva o dílo

Modrý Projekt s.r.o.

19. 1. 2018

10 000,-

2018/6.9./19

Smlouva o dílo

Modrý Projekt s.r.o.

22. 1. 2018

15 000,-

2018/6.6./20

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

31. 1. 2018

4 426,-

2018/6.9./21

Smlouva o dílo

Josef Krososka

5. 2. 2018

191 475,-

2018/6.8./22

Darovací smlouva

SPOLEK VOJENSKÉ HISTORIE VALTICE z.s.

7. 2. 2018

5 000,-

2018/6.8./23

Darovací smlouva

Spolek zdravotně postižených občanů

7. 2. 2018

5 000,-

2018/6.9./24

Veřejnoprávní smlouva

Patrik Sasínek

7. 2. 2018

0,-

2018/6.6./25

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

13. 2. 2018

10 000,-

2018/6.9./26

Smlouva o právu provést stavbu

Růžena Verešová

20. 2. 2018

0,-

2018/6.8./27

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

TJ Baník Lužice, z.s.

23. 2. 2018

686 700,-

2018/6.8./28

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

TJ Sokol Lužice

23. 2. 2018

100 000,-

2018/6.8./29

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Slovácký krúžek Lužice, z.s.

23. 2. 2018

95 000,-

2018/6.8./30

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

ZČ Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani

23. 2. 2018

68 000,-

2018/6.1.a)/31

Kupní smlouva

Ludmila Jarošová

23. 2. 2018

68 040,-

2018/6.8./32

Darovací smlouva

SONS ČR, z.s.

1. 3. 2018

3 000,-

2018/6.8./33

Darovací smlouva

Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží

9. 1. 2018

5 000,-

2018/6.9./34

Smlouva o dílo

METAL – STYL, s.r.o.

9. 1. 2018

289 680,-

2018/6.8./35

Darovací smlouva

Víly pro děti – nadační fond

20. 2. 2018

5 000,-

2018/6.8./36

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Cimbálová muzika z Lužic, z.s.

23. 2. 2018

60 000,-

2018/6.8./37

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Junák-český skaut, středisko Mikulčice, z.s.

23. 2. 2018

65 000,-

2018/6.8./38

Darovací smlouva

NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka

6. 3. 2018

10 000,-

2018/6.6./39

S. o s. budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

14. 3. 2018

261 200,-

2018/6.2.a)-3639/40

Smlouva o nájmu pozemku

Lázně Hodonín, s.r.o.

19. 3. 2018

583,-/rok

2018/6.9./41

Smlouva o dílo

PROST Hodonín s.r.o.

19. 3. 2018

110 930,38

2018/6.6./42

Smlouva o zřízení služebnosti

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

26. 3. 2018

5 700,-

2018/6.6./43

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

Ing. Jakub Hemza

16. 4. 2018

100,-/m2

2018/6.6./44

S. o s. budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

16. 4. 2018

200,-/m

2018/6.9./45

Smlouva o dílo

NOEL, s.r.o.

16. 4. 2018

266 271,31

2018/6.2.b)/46

Smlouva o nájmu movitých věcí

LUTES s.r.o.

16. 4. 2018

5 500,-/měsíc

2018/6.8./47

S. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce

Město Hodonín

17. 4. 2018

86 857,-

2018/6.9./48

Smlouva o dílo

ARTESIA s.r.o.

9. 4. 2018

464 253,20

2018/6.9./49

Smlouva o dílo

LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.

9. 4. 2018

1752422,80

2018/6.6./50

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

Vít Opluštil

17. 4. 2018

100,-/m2

2018/6.6./51

S. o s. budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

2. 5. 2018

200,-/m

2018/6.9./52

Smlouva o dílo

PROST Hodonín s.r.o.

14. 5. 2018

120 600,70

2018/6.9./53

Smlouva o dílo

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

14. 5. 2018

133 251,25

2018/6.8./54

Darovací smlouva

Nemocnice TGM Hodonín

25. 5. 2018

20 000,-

2018/6.9./55

Smlouva o dílo

Vladimír Šebestík

14. 5. 2018

155 800,-

2018/6.9./56

Smlouva o dílo

NAVI-SPORT CZ s.r.o.

28. 5. 2018

175 680,-

2018/6.9./57

Smlouva o dílo

NAVI-SPORT CZ s.r.o.

28. 5. 2018

93 696,-

2018/6.8./58

Darovací smlouva

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Hodonín

5. 6. 2018

10 000,-

2018/6.6./59

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

6. 6. 2018

1 000,-

2018/6.9./60

Smlouva o zajištění ochrany osobních údajů

Jan Krošlák

11. 6. 2018

0,-

2018/6.9./61

Smlouva o dílo

Radek Příkazský

12. 6. 2018

421 709,40

2018/6.9./62

Smlouva o dílo

PIKHARTSPORTSERVIS s.r.o.

14. 6. 2018

1 067 220,-

2018/6.9./63

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

18. 6. 2018

14 000,-/měsíc

2018/6.9./64

Smlouva o dílo

REPREL s.r.o.

25. 6. 2018

140 720,58

2018/6.9./65

Smlouva o dílo

REPREL s.r.o.

25. 6. 2018

217 520,49

2018/6.9./66

Smlouva o dílo

Bonita Group Service s.r.o.

25. 6. 2018

278 708,98

2018/6.6./67

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

25. 6. 2018

1 000,-

2018/6.6./68

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

25. 6. 2018

1 000,-

2018/6.9./69

Smlouva o dílo

NAVI-SPORT CZ, s.r.o.

25. 6. 2018

469 923,-

2018/6.9./70

Zástavní smlouva k poílu ve společnosti s ručením omezeným

Sberbank CZ, a.s.

26. 6. 2018

0,-

2018/6.9./71

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření

AUDIT – DANĚ, s.r.o.

26. 6. 2018

30 800,-

2018/6.7./72

S. o poskytnutí dotace

JMK Brno

2. 7. 2018

50 000,-

2018/6.6./73

S. o s. budoucí o zřízení věcného břemene

Jakub Hromek

23. 7. 2018

100,-/m2

2018/6.6./74

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

Kateřina Krchnivá

23. 7. 2018

100,-/m2

2018/6.9./75

Smlouva o dílo

Petr Čejka

23. 7. 2018

784 518,-

2018/6.9./76

Smlouva o dílo

Martin Rosypálek

23. 7. 2018

343 600,-

2018/6.9./77

Zpracovatelská smlouva

NOEL, s.r.o.

30. 7. 2018

0,-

2018/6.9./78

Smlouva o dílo

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

31. 7. 2018

255 026,34

2018/6.9./79

Licenční smlouva

OSA

6. 8. 2018

5 587,-

2018/6.8./80

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – cykl.

JMK

8. 8. 2018

70 000,-

2018/6.6./81

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

8. 8. 2018

1 000,-

2018/6.6./82

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

8. 8. 2018

200,-/m2

2018/6.6./83

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

8. 8. 2018

200,-/m2

2018/6.9./84

Smlouva o provedení archeologického dohledu

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.

20. 8. 2018

5 000,-

2018/6.9./85

Licenční smlouva

OSA

21. 8. 2018

5 924,-

2018/6.8./86

S. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Hornický spolek

21. 8. 2018

5 000,-

2018/6.9./87

Smlouva o dílo

RGV a.s.

30. 8. 2018

46 157,-

2018/6.9./88

Smlouva o dílo

LIKOMSTAV MORAVA, s.r.o.

6. 8. 2018

152 817,-

2018/6.9./89

Smlouva o dílo

RGV a.s.

3. 9. 2018

127 900,-

 2018/6.9./90

Smlouva o dílo

Modrý Projekt s.r.o.

9. 8. 2018

55 000,-

 2018/6.9./91

Smlouva o balíčku PROFI účet

KB a.s.

16. 8. 2018

0,-

2018/6.9./92

Smlouva o dílo

RGV a.s.

24. 9. 2018

203 212,-

 2018/6.9./93

Smlouva o dílo

Modrý Projekt s.r.o.

26. 1. 2018

25 000,-

 2018/6.9./94

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

31. 1. 2018

20 000,-

 2018/6.9./95

Smlouva o dílo

Bonita Group Service s.r.o.

1. 9. 2018

278 708,98

 2018/6.9./96

Smlouva o vystoupení

Irena Nerušilová

4. 9. 2018

17 600,-

 2018/6.9./97

Smlouva o dílo

PROST Hodonín s.r.o.

4. 9. 2018

90 380,-

 2018/6.9./98

Smlouva o dílo

PROST Hodonín s.r.o.

4. 9. 2018

77 520,-

 2018/6.9./99

Smlouva o dílo

PROST Hodonín s.r.o.

4. 9. 2018

254 750,-

 2018/6.9./100

Smlouva o dílo

PROST Hodonín s.r.o.

4. 9. 2018

262 700,-

2018/6.2.a)-3613/101

Smlouva o nájmu

Muzejní spolek v Lužicích, z.s.

18. 9. 2018

18 588,-/rok

2018/6.2.a)-3639/102

Smlouva o nájmu pozemku

ZO ČZS Lužice

18. 9. 2018

20 475,-/rok

2018/6.9./103

Smlouva o dílo

NOEL, s.r.o.

18. 9. 2018

458 367,18

2018/6.9./104

Smlouva o úplném servisu kopírovacího stroje

TA Triumph-Adler ČR s.r.o.

21. 9. 2018

1 900,-/ks

2018/6.6./105

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

Vlastimil Greé

1. 10. 2018

100,-/m2

2018/6.6./106

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

Marcela Kramárová

1. 10. 2018

100,-/m2

2018/6.6./107

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

Mgr. Ivana Rosmanová

1. 10. 2018

100,-/m2

2018/6.6./108

S. o s. budoucí o zřízení služebnosti uložení inženýrských sítí

Václav Přikryl

1. 10. 2018

100,-/m2

2018/6.9./109

Smlouva o provedení archeologického dohledu

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.

3. 10. 2018

5 000,-

2018/6.9./110

Smlouva o provedení archeologického dohledu

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.

3. 10. 2018

5 000,-

2018/6.7./111

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

JMK Brno

10.10. 2018

29 000,-

2018/6.9./112

Smlouva o dílo

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

16.10. 2018

3 307169,87

2018/6.6./113

S. o s. budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

16.10. 2018

3 200,-

 2018/6.9./114

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

17.10. 2018

90 000,-

 2018/6.9./115

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

17.10. 2018

40 000,-

 2018/6.9./116

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

17.10. 2018

40 000,-

2018/6.9./117

Smlouva o dílo

Salajková Martina

17.10. 2018

 200 835,37

2018/6.8./118

Darovací smlouva

OS ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Hodonín

18.10. 2018

5 000,-

2018/6.6./119

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

22.10. 2018

30 000,-

2018/6.6./120

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

23.10. 2018

1 000,-

2018/6.9./121

Smlouva o právu provést stavbu

ŘSD ČR, státní příspěvková organizace

29.10.2018

0,-

2018/6.7./122

Smlouva o daru

Klub Č-F partnerství, z.s.

30.10.2018

3 000,-

2018/6.6./123

S. o s. budoucí o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

30.10. 2018

1 000,-

2018/6.6./124

Smlouva o zřízení služebnosti

Jiří Vagunda – Drgáč a Hana Vagundová-Drgáčová

31.10. 2018

3 600,-

2018/6.9./125

Dohoda o vypořádání důlní škody

DIAMO, s.p.

12.3.2018

251 075,-

2018/6.9./126

Smlouva o dílo

VHS Břeclav s.r.o.

9.4. 2018

 665 478,33

2018/6.9./127

Smlouva o dílo

VHS Břeclav s.r.o.

9.4. 2018

 688 802,60

2018/6.9./128

Smlouva o dílo

ARTESIA s.r.o.

9.4. 2018

 464 253,20

2018/6.9./129

Smlouva o dílo

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

31.7. 2018

 255 026,34

2018/6.1.b)/130

Kupní smlouva

Rybovi

16.10.2018

700,-

2018/6.8./131

Darovací smlouva

ZŠ a MŠ JD, Lužice, okres Hodonín, příspěvková organizace

29.10. 2018

10 000,-

2018/6.9./132

Smlouva o dílo

REPREL s.r.o.

30.10. 2018

 109 956,-

2018/6.9./133

Smlouva o vystoupení

Irena Nerušilová

9.11. 2018

 21 600,-

2018/6.6./134

Smlouva o zřízení věcného břemene

E.ON Distribuce, a.s.

13.11. 2018

300,-

2018/6.8./135

Darovací smlouva

ZŠ a MŠ JD, Lužice, okres Hodonín, příspěvková organizace

26.11. 2018

1 990,-

2018/6.9./136

Smlouva o účinkování

Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace

26.11. 2018

 1 000,-

2018/6.8./137

Darovací smlouva

Malovaný kraj, z.s.

26.11. 2018

4 000,-

2018/6.8./138

Darovací smlouva

Kateřina Knápková

29.11. 2018

7 000,-

 2018/6.9./139

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

4.9. 2018

10 000,-

2018/6.9./140

Licenční smlouva

OSA

10.12. 2018

514,-

2018/6.9./141

Dohoda

JUDr. Jaroslava VODIČKOVÁ - POLIS

11.12. 2018

3 765,-

 2018/6.9./142

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

12.12. 2018

35 000,-

 2018/6.9./143

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

12.12. 2018

45 000,-

 2018/6.9./144

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

12.12. 2018

65 000,-

 2018/6.9./145

Mandátní smlouva

Modrý Projekt s.r.o.

12.12. 2018

40 000,-

 2018/6.9./146

Smlouva

J. D. Production, s.r.o.

21.12. 2018

60 000,-

2018/6.2.a)-3613/147

Nájemní smlouva

MND a.s.

30.11. 2018

1 664,-/rok

2018/6.7./148

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

JMK Brno

10.12. 2018

49 911,-

2018/6.9./149

Smlouva o zajištění odborné praxe

Střední odborná škola Luhačovice

10.12. 2018

 0,-

2018/6.9./150

Smlouva o zajištění odborné praxe

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovního institutu – AMBIS,a.s.

17.12. 2018

 0,-