Rada obce

Složení RO


RADA OBCE

Mgr. Tomáš Klásek - starosta
Petr Slatinský - místostarosta
Ing. Jakub Buchta, DiS. - člen rady
Ing. Jiří Domanský - člen rady
Ing. Alena Lacková - člen rady