Sociální služby

Sociální komise

Sociální komise znovu pomáhá

Vážení občané, v roce 2023 začala opět pracovat sociální komise
Současná doba není lehká a řada občanů se může dostat do obtížné situace. Vážné onemocnění v rodině v jakémkoliv věku. Péče o rodiče a rodinné příslušníky. Problematická finanční situace v rodině, kde jsou nezletilé děti. Osamocení senioři. To je jen malý výčet toho, co nás může v životě potkat. Mnohdy se stává, že jakmile se do špatné situace dostaneme, nevíme v té chvíli, na koho se obrátit, jaká jsou naše práva, na jaké služby i finanční pomoc máme právo a o co si vlastně máme požádat.
Komise pro vás, občany Lužic, připravila průvodce, který pro vás může být pomocníkem v nelehkých životních situacích. Průvodce je ke stažení v příloze. 
Zajistit bydlení pro rodinu je klíčovou záležitostí již při jejím zakládání. Jsou lidé, kteří si prostředky na své bydlení nejsou schopni zajistit sami. Na uvedených kontaktech se můžete informovat na startovací byty pro mladé rodiny, na bydlení pro osoby sociálně znevýhodněné, na azylové bydlení a bydlení v komerčních ubytovnách.
Rodiny se mohou dostat do nepříznivé finanční situace nebo mohou být takovou situací ohroženy. Mají dluhy, hrozí jim exekuce. Často neví, jaké mají možnosti svou situaci řešit a kdo jim může pomoci. Nabízíme kontakty na úřady nebo sociálně právní poradny. Tato pomoc je rodinám poskytována bezplatně.
V mnoha rodinách pečují o své rodinné příslušníky, často seniory. Může však nastat situace, kdy je péče o blízkého nesmírně náročná, jak po stránce psychické, tak po stránce fyzické. Tehdy je možné se o péči podělit s jinými. Mohou jimi být asistenti sociální péče nebo registrovaní poskytovatelé sociálních služeb. K úhradě takovéto péče slouží příspěvek na péči.
V domácnosti poskytuje služby pečovatelská služba a osobní asistence. Tato služba je určena lidem, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti. Nabízí také základní sociální poradenství, pomoc při chodu domácnosti, dovoz obědů, zajištění hygieny, převoz klienta, a to automobilem, který je určen i pro převoz vozíčkářů. Dále se jedná o osobní asistenci v domácnostech atd. Tyto služby jsou již hrazeny pacienty dle ceníku daných poskytovatelů.
V případě zhoršení zdravotního stavu seniora nebo pečující osoby, popřípadě změny podmínek pro domácí péči, kdy není možné pečovat o seniora nadále v domácím prostředí, je služba schopna poradit, nasměrovat na vhodné pobytové zařízení a zajistit podání přihlášky. Lze zajistit nepřetržitou tísňovou službu, která zajistí seniorům přivolání rychlé pomoci při pádu v domácím prostředí.
Máte-li příbuzného na sklonku života, který si přeje zemřít doma v kruhu rodinném, komplexní paliativní péči zajistí agentura domácí péče ve spolupráci s lékaři, psychologem nebo duchovním.
Ambulantně poskytuje služby denní stacionář a centrum denních služeb. Podstatou těchto služeb je umožnit seniorům trávit část dne ve společnosti aktivním způsobem a současně jim dopřát návrat do domácího prostředí.
Rodinám, které pečují o osoby se zdravotním postižením, poskytnou na uvedených kontaktech informace, kdy mohou využít terénní zdravotní a sociální služby.
Pokud jste se dostali do jiné tíživé situace, nemáte co jíst, ztratili jste doklady, nemáte střechu nad hlavou nebo jste závislí na návykových látkách, na uvedených kontaktech dostanete potřebnou radu a pomoc.    

Prosím všechny občany naší obce, abyste se na nás s důvěrou obraceli, kdykoliv budete mít pocit, že vy sami, vaše rodina, ale třeba i okolí je v situaci, kterou samo nezvládá. Někdo zůstal na světě sám a může být zcela izolovaný a nemusí mít možnost či odvahu se na nás obrátit. Jiní zase nemusí vůbec vědět, že si mohou o něco požádat, a někteří z nás se jednoduše stydí. 


Členové sociální komise:
Tatiana Hromková, Jana Ambrožová, Blanka Dubšíková, Karla Greé, Tereza Hemzová, Naděžda Holešová, Alena Lacková, Ingrid Nesvadbová, Marie Popovská, Helena Smutná.
 

Důležité kontakty pro vás:
Tatiana Hromková, předsedkyně sociální komise, tel. 603 912 067, mail: tahrom@seznam.cz
Naděžda Holešová – zdravotní a domácí péče, tel. 602 514 760, mail: holesovanada@seznam.cz
Blanka Dubšíková – sociální a pečovatelské služby, tel.602 701 626, mail: BlankaDubsikova@seznam.cz
Obecní úřad v Lužicích, tel. 511 117 821

Možnosti a zaměření sociální komise jsou široké a záleží pouze na vás, zda i vy sami přijdete s dalšími podněty, kterými bychom se mohli zabývat. 
Jsme tu pro vás.

Tatiana Hromková
předsedkyně sociální komise

 

Sociální komise

Sociální komise


 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-sockom-jak-si-poradit-v-nelehkych-zivotnich-situacich.pdf 27.8 Kb