Lužice Oficiální stránky obce Vesnice roku 2009 Jihomoravského kraje

OBEC

Kalendář událostí

Sociální služby

Informace o výkonu SPOD podle Standardů sociálně-právní ochrany dětí

Informace o výkonu SPOD podle Standardů sociálně-právní ochrany dětí (§ 3a, 3b a 7a)
Obec Lužice uzavřela s městem Hodonínem veřejnoprávní smlouvu na zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů na dobu neurčitou. Na základě této smlouvy bude orgán Města Hodonína – Městský úřad Hodonín, vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu § 10 odst. 1, písm. b) – g) a § 51, odst. 3, písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Obec vyhledává děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, přitom spolupracuje s oddělením sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Hodonín.
Bližší informace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí naleznete na internetových stránkách www.hodonin.eu, v odkaze Městský úřad – odbory úřadu – odbor sociálních věcí.
a školství. Vedoucí oddělení Mgr. Martina Prokopová, tel. 518 316 320, e-mail: prokopova.martina (at) muhodonin.cz. 

 Kontakt

Obec Lužice
Česká 592/1
Lužice, 696 18

Tel: 511 117 821
Fax: 518 357 225

IČO: 44 16 43 43
DIČ: CZ 44164343 - Obec Lužice není plátcem DPH

Bankovní spojení:
KB Hodonín
ČÚ: 27125671/0100

www.luziceuhodonina.cz
obec@luziceuhodonina.cz

ID DS: tqabcvi
Mapa - poloha obce Lužice