Školství

Základní umělecká škola - pobočka ZUŠ Dolní Bojanovice

Pobočka Základní umělecké školy Dolní Bojanovice vznikla v Lužicích 1. září 1996.

Vyučují se zde:
klavír, violoncello, dřevěné hudební nástroje - zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, hoboj a hudební teorie.
Studium je zájmové, pro přihlášené žáky povinné. Školné se platí vždy na začátku pololetí, podmínkou pro přijetí je absolvování talentových zkoušek, jejichž termín určí ředitel. Absolventi prvního i druhého cyklu obdrží absolventské vysvědčení.

Učitelé:
Jan Zikmund – hoboj, klarinet, flétna
Darina Čížová – sólový zpěv, sborový zpěv
Marie Havránková – violoncello, klavír, zobcová flétna

Celkem 37 žáků.

Největším úspěchem bylo vítězství žákyně Mileny Smutné v klavírní soutěži v 9. kategorii ZUŠ 14. Února 2008 v Hodoníně (skladby D. Scarlettiho, P. I. Čajkovského, C. Debussyho a M. Dvořáka). Milena Smutná vypomáhá s klavírním doprovodem ve škole i varhaním doprovodem v místním kostele.

Kontakt:
ZUŠ Dolní Bojanovice -
www.zusbojanovice.ivs.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 

 


ZPĚT