LUTES s. r. o.

LUTES s. r. o. - Informace, kontakty

LUTES s. r. o.

LUTES s. r. o.

 

Obchodní firma:

LUTES s.r.o.

Spisová značka:

C 48027 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo:

Česká 592/1, 696 18 Lužice

Identifikační číslo:

269 56 641

Daňové identif. číslo:

CZ26956641, firma je plátcem DPH

Bankovní spojení:

35-3583310257/0100

Číslo datové schránky:

kugjd83 

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

 

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

 

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Společník:

Obec Lužice, IČ: 441 64 343, Česká 592/1, 696 18 Lužice

Základní kapitál:

200 000 Kč


Ing. Bc. Štěpán Prygl – ředitel společnosti

 • správu sportovní haly a sokolovny včetně objednávek na pronájem
 • údržbu zeleně v obci
 • úklid komunikací, chodníků a cyklostezek (zametání, úklid sněhu)
 • přijímá podněty od občanů ke správě a údržbě obecního majetku (např. veřejných prostranství, stromů, dopravního značení apod.)
 • vyřizuje požadavky občanů a firem na služby prováděné firmou LUTES s.r.o. (např. odvoz odpadu aj.)
 • zajišťuje personální záležitosti společnosti
   

Renata Krejčiříková – referentka administrativy

 • smlouvy na odvádění odpadních vod (nové smlouvy, přepisy smluv, změny plateb atd.)
 • fakturaci stočného a nabízených služeb společnosti dle ceníku
 • správu pokladny
 • správu pohledávek společnosti
 • kopírovací službu a správu datové schránky společnosti


Hana Černá – provozní technik

 • poskytování informací o kanalizační síti žadatelům o napojení na veřejnou kanalizaci
 • určuje množství odvedené vody mimo kanalizaci v rámci Žádosti o snížení fakturace stočného
 • správa sběrného dvora a hřbitova
 • uzavírání smluv a vedení evidence hrobových míst, urnových míst a kolumbárií na místním hřbitově, včetně zajištění pohřebnických služeb

 


KONTAKTY:

LUTES s. r. o.
telefon 518 357 345, e-mail lutesluzice@seznam.cz

Ing. Bc. Štěpán Prygl
telefon 511 117 829, mobil 602 757 611, e-mail prygl@lutes.cz

Renata Krejčiříková
telefon 511 117 828, mobil 724 119 633, e-mail krejcirikova@lutes.cz 

Hana Černá
telefon 511 117 828, mobil 602 649 841, e-mail: cerna@lutes.cz

Číslo datové schránky
kugjd83