Rozpracované investiční akce

Kotelna v budově školní jídelny a družiny

Kotelna družina