Hala Lužice

Fitness pro děti a dívky ve věku 4 - 15 let

FITNESS PRO DÍVKY
ve věku 6-10 let 


Zaměření:
základy gymnastiky; silové prvky; tanec; 
možnost účasti na soutěžích 
(domácích i mezinárodních) 

Každý všední den od 16.30 do 17.30 hod.
ve sportovní hale. 


Kontakt: tel. 720 267 949
Katka Knápková, MŠ Lužice
e-mail: katka.knapkova@centrum.cz