Smuteční oznámení

Zesnulí občané v roce 2014

Vincent Kokoška - 77 let
Vlasta Ondřejková - 80 let
Drahomíra Hošová - 90 let
Františka Herková - 97 let 
Mgr. Michaela Lamošová - 44 let
Stanislava Novotná - 82 let
Jaromír Novák - 56 let    
Libuše Ambrozová - 93 let    
Mária Bohunská - 85 let
Miroslav Ostřížek - 67 let
Petr Kašík - 68 let
Božena Uherková - 69 let
Zdenka Selucká - 74 let
Anna Sečkařová - 90 let
Ladislav Novotný - 86 let
Milan Číhal - 69 let
Otmar Šimek - 79 let
Božena Bílková - 81 let
Vojtěch Černý - 64 let
Marie Balunová - 87 let
Milena Malá - 59 let