Hlášení místního rozhlasu

Mikulčice - pronájem restaurace

Obec Mikulčice nabízí k pronájmu restauraci s kuchyní v prostorách kulturního domu.
Zájemci mohou nabídky podávat do 28. 1. 2020 do 15 hodin
osobně nebo písemně na Obecním úřadě v Mikulčicích.
Veškeré informace jsou zveřejněny na úřední desce OÚ Mikulčice.