Rok 2011

Vítání občánků 20.3., 25.9. a 4.12.2011

Fotografie jsou ke zhlédnutí zde:

Vítání občánků 20. 3. 2011

 

Foto: Jana Králová 

Vítání občánků 25. 9. 2011

 

Foto: Jana Králová 

Vítání občánků 4. 12. 2011

 

Foto: Jana Králová