Aktuality

Změny ve složení Rady obce Lužice a na pozici místostarosty obce

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Lužice ze dne 5. května 2020
došlo ke změnám ve složení Rady obce Lužice
a na pozici místostarosty obce.

Nové složení Rady obce Lužice od 6. května 2020:
Mgr. Tomáš Klásek – starosta
Ing. Jakub Buchta – místostarosta
Ing. Jiří Domanský – člen rady obce
Jan Pecka – člen rady obce
Petr Slatinský – člen rady obce

Úředním dnem místostarosty obce Ing. Jakuba Buchty
je pondělí 7–17 hodin,
kontakt: e-mail mistostarosta@luziceuhodonina.cz,
telefon 511 117 826, 602 338 769.