Aktuality

UPOZORNĚNÍ - Poskytování zprostředkovatelských služeb za účelem úspory finančních prostředků

Vážení spoluobčané,
v průběhu roku vám bývají nabízeny různým způsobem různé zprostředkovatelské služby a smlouvy, jejichž cílem má být úspora vašich finančních prostředků, zakoupení výhodného zboží apod. Poskytovatelé těchto služeb volí různé způsoby, jak vás kontaktovat. Zvažujte, prosím, velice pečlivě a obezřetně, s kým a proč začnete jednat, s kým si domlouváte návštěvu a jednání, koho si pouštíte do svých domácností. Opatrnost je v tomto případě zcela namístě.
Předem sjednanou schůzkou se poskytovatelé těchto služeb nedopouští porušení obecně závazné vyhlášky. 

Mgr. Tomáš Klásek, starosta