Aktuality

TRANSPARENTNÍ ÚČET OBCE LUŽICE

Obec Lužice zřídila transparentní účet LUŽICE TORNÁDO
pro pomoc občanům postižených živelnou katastrofou dne 24. června 2021.
Číslo účtu: 123-3116370277/0100 u KB Hodonín.
IBAN CZ4301000001233116370277.
Všem dárcům děkujeme.

The municipality of Luzice has set up the transparent account
to help people affected by a natural disaster.
Account number: 123-3116370277 / 0100 at KB Hodonin.
IBAN CZ4301000001233116370277.
Thank you to all donors.

Účet je viditelný zde
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-3116370277