Aktuality

Tespra Hodonín - Oznámení náhrady poškozených odpadových nádob

Vážení občané,
společnost TESPRA Hodonín s. r. o. sděluje, že nebude od počátku roku 2020 uznávat žádné reklamace při svozu poškozených nádob zn. GAMA. 
Stále častěji se tyto nádoby v obcích vyskytují, a tím se také množí případy jejich poškození při svozu. Časté poškození není způsobeno neodbornou manipulací posádek, ale nevhodným provedením nádoby a nekvalitními materiály použitými při výrobě těchto nádob. Z dostupných informací a vlastní zkušenosti víme, že nádoby velikosti 120 l i 240 l nejsou způsobilé ke svozu odpadu, jsou křehké a mají velmi malou životnost.
Důrazně vás vyzýváme, abyste byli obezřetní při pořizování pochybně levných nádob a vyžadovali od prodejce Prohlášení o shodě s normou ČSN EN 840-1. Stejně tak, již zakoupenou a poškozenou nádobu reklamujte u svého prodejce. Reklamace vyřizujeme pouze u námi dodaných nádob, jejichž kvalitu jsme schopni garantovat.

 

TESPRA Hodonín, s.r.o.
Velkomoravská 3652/91
69501 Hodonín