Aktuality

Provoz Městského úřadu Hodonín

Odbor sociální a školství
Financování sociálních služeb - jelikož na poradě starostů nebyla projednána problematika minimální sítě sociálních služeb na rok 2021, bude Vás v této souvislosti v nejbližších dnech kontaktovat Mgr. Lenka Mikušová, koordinátorka komunitního plánování. 


Obecný stavební úřad
V době omezeného volného pohybu osob (tj. do 01.04.2020) nebudou ze strany obecného stavebního úřadu vykonávány žádné kontrolní prohlídky na stavbách, o dalších kontrolních prohlídkách bude individuálně rozhodnuto v návaznosti na aktuální nařízení vlády;  
Podatelna a pokladna obecného stavebního úřadu jsou do odvolání uzavřeny, lze využít pokladny a podatelny na Národní třídě 25; v době omezených úředních hodin
Nahlížení do spisu - je nutno si předem s vyřizujícím referentem smluvit konkrétní termín (den a hodinu); 
Osobní konzultace - pouze ve výjimečných případech, o nutnosti rozhodne vyřizující referent. 
Veškeré informace týkající se chodu OSÚ jsou průběžně aktualizovány na webu:
https://www.hodonin.eu/o-nas/os-12369/p1=84169 


Odbor životního prostředí
Po dobu nouzového stavu nebudou vydávány rybářské a lovecké lístky.


Obecní živnostenský úřad
Živnostenský úřad kromě své agendy rozšířil svou činnost o sběr žádostí na Příspěvek pro OSVČ na ošetřovné, který parlament schválil dne 17.3.2020. Jakmile bude znám způsob, jakým si bude moct OSVČ o toto žádat, budeme ORP informovat a také půjdou informace prostřednictvím internetové stránky města Hodonína.  Dle sdělení ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO) se bude jednat o jednoduchý formulář, který žadatel podá živnostenskému úřadu. 


Odbor rozvoje města
Jakékoliv konzultace s referenty odboru rozvoje města jsou možné pouze bezkontaktním způsobem (telefonicky, emailem, apod.). – kontakty na jednotlivé referenty naleznete na webových stránkám města www.hodonin.eu.
Podání jakýchkoliv oficiálních žádostí na odbor rozvoje města je možné elektronicky (do datové schránky města Hodonín), zasláním poštou nebo osobním předáním na podatelně MÚ Hodonín, budova Národní třída 25.
V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vedoucího odboru rozvoje města – Ing. Dalibora Nováka na telefonním čísle 606 722 513.
 

Odbor dopravních a správních agend
Registr řidičů
bude především vydávat již vyhotovené doklady. Příjem nových žádostí bude jenom v naléhavých případech (např. odcizené nebo ztracené doklady), vzhledem k tomu, že žadatel si musí při pořízení fotografie sundat z obličeje roušku, vždy pouze po předchozí e-mailové či telefonické domluvě.

Registr vozidel bude provádět pouze činnosti spojené se zajištěním chodu firmy, to je výdej vozidla z depozita, uložení vozidla do depozita apod., ostatní registrační úkony pouze po předchozí e-mailové či telefonické domluvě


Matrika a evidence obyvatel budou vyřizovat rovněž pouze naléhavé případy po předchozí e-mailové či telefonické domluvě

Osobní a cestovní doklady budou především vydávat již vyhotovené doklady, příjem nových žádostí pouze v naléhavých případech (např. odcizené nebo ztracené doklady), vzhledem k tomu, že žadatel si musí při pořízení fotografie sundat z obličeje roušku, vždy po předchozí e-mailové či telefonické domluvě