Aktuality

Povinnost čipování psů od 1. ledna 2020


S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č. 166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.
 
Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum.
 
Štěňata budou dostávat čip při prvním očkování mezi třetím a šestým měsícem stáří. Starším psům se čip vpíchne pod kůži při pravidelném přeočkování. Pokud majitel psa neočipuje, bude mu od příštího roku hrozit správní řízení s možným uložením pokuty až 20 tis. korun, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl potvrzení o očkování proti vzteklině. Výjimku tvoří psi označeni čitelným tetováním před 3. červencem 2011.
 
Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku. Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php . Teprve po zaregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.
 
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120–450 Kč a závisí na typu čipu. Dále si veterináři účtují za aplikaci čipu cca 300–550 Kč. Životnost čipu se odhaduje na 25 let.
 
Výhody čipování
snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí), 
zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli, 
při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, 
lepší průkaznost identity psa, 
snadnější monitoring chovu psů, 
lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, 
umožnění kontroly psů při prodeji.
 
Od 1. 1. 2020 je očkování psa proti vzteklině platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipováním).
 
* * * * * * * * * *

Obecní úřad nabízí možnost
dodatečného zavedení čísla čipu a fotografie psa
do obecní evidence psů pro snadnější identifikaci zaběhnutých nebo odcizených zvířat.