Aktuality

Poděkování

Milí spoluobčané,
děkuji vám za zodpovědné a trpělivé snášení všech omezení, kterým jsme v těchto dnech všichni vystaveni. Ať už se jedná o nošení roušek, omezení pohybu ve veřejném prostoru, uzavření obchodů a restaurací atd. Jejich přísné dodržování je jednou z podmínek, že vše zvládneme a po nějakém čase se opět vrátíme do normálu.
Děkuji všem, kteří pomáhají svým blízkým, sousedům, starším lidem.
Chtěl bych vyzvat i těch pár z nás, kteří některá doporučení a nařízení berou na lehkou váhu (např. tím, že nenosí na veřejnosti roušky), aby ve svém vlastním zájmu i zájmu nás všech přestali se svým nezodpovědným hrdinstvím a pozérstvím a všechna doporučení dodržovali. Prosím!
K dnešnímu dni není v Lužicích zaznamenaný žádný případ nákazy a doufám, že tomu tak bude po celou dobu.
Přeji nám všem dostatek trpělivosti, zodpovědnosti, odvahy i rozumu tento nelehký stav přestát a zvládnout. Věřím, že to v Lužicích dokážeme.

V úctě a respektu

Tomáš Klásek, starosta

 

 

V Lužicích, 26. 3. 2020