Aktuality

Opětovné upozornění - kontejnery na bioodpad

Vážení  spoluobčané.
I přes opakovaná upozornění, 
že do kontejnerů rozestavěných po obci patří 
POUZE BIOODPAD - tráva, větve a listí, 
byl opět nalezen odpad, který sem nepatří.
Odběratelé odpadů odmítají převzít tyto kontejnery s odpadem,
který poškozuje jejich zařízení, k dalšímu zpracování odpadu.

Pokud bude nalezen v kontejnerech nežádoucí druh odpadu,
budou kontejnery na bioodpad 
z celé obce staženy. 


LUTES s. r. o.