Aktuality

Odvezeny kontejnery na bioodpad

Oznamujeme,
že budou k 21. 11. 2022 odvezeny kontejnery na BIO odpad z veřejných prostranství v naší obci.
Občané mohou dále využívat kontejner na BIO odpad na sběrném dvoře.