Aktuality

Nemocnice TGM Hodonín - zákaz návštěv

Nemocnice TGM Hodonín oznamuje,
že z důvodu zhoršující se epidemické situace v souvislosti s šířením nákazy onemocnění Covid-19
platí od pátku 29. 10. 2021 do odvolání zákaz návštěv pacientů v Nemocnici TGM Hodonín na všech lůžkových odděleních. 

Výjimky z výše uvedeného zákazu:
- návštěvy nezletilých pacientů,
- návštěvy pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelných onemocnění,
- návštěvy pacientů s omezenou svéprávností.

Podmínky pro návštěvy pacientů
Návštěva se musí při vstupu na oddělení vždy ohlásit zdravotnickému pracovníkovi a doložit jedno z následujících: 
o Potvrzení o absolvování PCR nebo antigenního testu na COVID-19 s negativním výsledkem, ne starším než 3 dny u PCR a 1 den u antigenního testu (Z organizačních a kapacitních důvodů, bohužel, nejsme schopni příchozí návštěvníky testovat. Prosíme, abyste si test zajistili dopředu před příchodem na oddělení.); 
o Prokázání o prodělání infekce COVID-19, kdy od pozitivního testu uplynulo max. 180 dnů přede dnem návštěvy; 
o Certifikát MZ ČR o absolvovaném ukončeném očkování proti SARS-COV2, kdy od aplikace poslední dávky uplynulo minimálně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Při návštěvě pacientů na jednotlivých odděleních nemocnice prosíme o striktní dodržování hygienických opatření, a to především po celou dobu pobytu zakrytí dýchacích cest respirátorem třídy FFP2 (KN95 bez výdechového ventilu a dezinfekci rukou. Povolena je návštěva maximálně dvou osob najednou. Zároveň žádáme, aby lidé návštěvu blízkých plánovali pouze v nezbytných a nutných případech.