Aktuality

LUTES s. r. o. - žádost

Vážení občané, 
pokud používáte jednorázové roušky nebo kapesníky, je třeba s nimi zacházet jako s infekčním odpadem, tzn. měly by skončit v uzavřeném plastovém pytlíku (!) a odhozené by měly být v domácnostech v nádobě „koši“ na komunální odpad. Tento odpad dále patří do popelnic na komunální odpad! V žádném případě nesmí končit v kontejnerech (pytlech) na papír nebo plast či v jakémkoliv jiném kontejneru na separovaný odpad! 
Děkujeme, že jste zodpovědní jak k sobě, tak k ostatním, a že k tomuto problému přistoupíte aktivně.

LUTES s. r. o. Lužice