Aktuality

Kotlíkové dotace v Jihomoravském kraji


Dne 7. 1. 2019 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v pořadí třetí a zároveň poslední výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“. Jihomoravský kraj se do této výzvy zapojí, přičemž předpokládané vyhlášení výzvy pro konečné uživatele (občany) Jihomoravského kraje je září 2019 a předpokládané zahájení příjmu žádostí je v říjnu 2019. Pravidla pro získání podpory zatím nejsou ze strany kraje nastavena – budou zveřejněna nejdříve k datu vyhlášení krajské výzvy. Již nyní je známo, že automatické kotle spalující uhlí i biomasu nebudou v nové výzvě podporovány. U automatických kotlů spalujících pouze biomasu se podmínky nezmění.