Aktuality

Jídlo - obědy pro občany z postižených lokalit

Od pondělí 12. července 2021 došlo ke změně ve výdeji stravy.
Snídaně, svačiny a večeře si zajišťuje každý již sám a na vlastní náklady. 
Obědy budou vydávány každý den v době od 11 do 14 hodin v sokolovně v příslušných obalech
Sokolovna je jediným oficiálním výdejním místem obědů. 

Obědy (teplá strava) jsou určeny pro následující skupiny:
1.    Jednotky Integrovaného záchranného systému – hasiči, policie, zdravotníci, armáda. 
2.    Obyvatelé zasažených oblastí, v nichž doposud nebyla obnovena plně dodávka el. energie nebo nemají možnost si jídlo zajistit sami – ulice Důlní, ulice Velkomoravská od křižovatky s ulicí Důlní směr Mikulčice, část ulice U Staré šachty. 
3.    Dobrovolníky, kteří budou pomáhat na konkrétních nemovitostech v zasažených oblastech.