Aktuality

Informace pro odběratele stočného


Roční vyúčtovací faktura za období 07/2019 - 06/2020
bude doručena všem odběratelům v listinné podobě
na adresu uvedenou ve smlouvě
v průběhu měsíce srpna 2020. 

LUTES s. r. o.