Aktuality

Informace obecního úřadu k nouzové situaci

Vážení spoluobčané, 
v souvislosti se stávající situací je Obecní úřad Lužice v rámci vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU a z toho plynoucích vyhlašovaných krizových opatřeních pravidelně informován o všem nezbytném a potřebném. O všem, co se vás bezprostředně dotýká vás neprodleně informujeme. Bude tomu tak i nadále. 
Žádáme vás o respektování doporučovaných zásad:
1. Dodržování základních hygienických návyků, především pravidelné mytí rukou. 
2. Omezení fyzického kontaktu mezi lidmi, dodržování doporučeného odstupu cca 2 metry. 
3. Nošení ochranných roušek, byť provizorních jako je šátek, kapesník, šála atd.
 
Bude-li přistoupeno ze strany státu k centrální distribuci ochranných roušek, jak se o tom nyní uvažuje, budeme vás o této skutečnosti s potřebnými podrobnostmi informovat. 
Víte-li o někom ve vašem okolí, kdo potřebuje pomoci s nákupem potravin, drogerie či léků, sdělte, prosím, tuto skutečnost na Obecní úřad Lužice, telefon 511 117 821. Sdělte jméno, adresu, případně telefon, abychom se mohli s takovým spoluobčanem spojit a pomoci mu řešit jeho situaci. 
Sledujte informace na webových stránkách a infokanálu obce, stejně jako hlášení místního rozhlasu. 
Děkujeme vám za pochopení a trpělivý a zodpovědný přístup v dané situaci. 
 
 
Mgr. Tomáš Klásek
Starosta obce Lužice