Aktuality

Informace k uzavírce ulice Dlážděná + přemístění kontejnerů

Vážení spoluobčané, 
v tomto týdnu budou zahájeny práce
na rekonstrukci ulice Dlážděná v úseku kolem hřbitovní zdi.
Žádáme vás, abyste této skutečnosti přizpůsobili pohyb v dané lokalitě. 
Zároveň po tuto dobu prací budou přemístěny
kontejnery na separovaný odpad na parkoviště u plotu mateřské školy
(proti hlavnímu vstupu na hřbitov).
Po dokončení prací budou navráceny zpět na zpevněnou plochu u hřbitovní zdi. 
Děkujeme za pochopení.