Aktuality

Informace k místnímu poplatku ze psů


Oznamujeme, že v současné době není možné uhradit poplatek za psy v hotovosti na pokladně obecního úřadu.
Poplatek lze zaplatit bezhotovostně na účet č. 27125671/0100, KB Hodonín, s použitím variabilního symbolu 1341 + číslo POPISNÉ, nikoli orientační (!) - např. 1341123, kdy 123 je číslo popisné.

Přihlášení nových psů nebo odhlášení psů ponechejte až na dobu po ukončení karantény
Děkujeme za pochopení.