Aktuality

Informace EG.D

Elektřina už funguje,
při opravách domů je důležité dodržovat bezpečnostní pravidla

Distribuční společnost EG.D (asi ji znáte pod dřívějším názvem E.ON Distribuce) nasadila ihned po úderu tornáda všechny dostupné kapacity, aby ve všech čtyřech postižených obcích co nejdříve mohla obnovit dodávky elektrické energie, která je pro běžný život každé domácnosti naprosto klíčová. Zhruba měsíc po katastrofě byla v obcích dokončena provizorní páteřní síť, takže všechny domácnosti již elektřinu mohou využívat. Zároveň je ale třeba říct, že v obcích stále probíhá čilý stavební ruch a často dochází k porušování bezpečnostních pravidel v blízkosti elektrického vedení a elektrických přípojek.

Proto jsme vás chtěli požádat o spolupráci a dodržování následujících pravidel, která chrání především vás, obyvatele. Nikdo z nás si nepřeje, aby došlo k další tragédii.

- Nezapomínejte, že elektrická síť je už spuštěna a plně funkční, tedy pod napětím. Proto prosím vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost a neopírejte žebříky o dřevěné sloupy nebo kabely. Pokud není možné bezpečnou vzdálenost od vedení dodržet, požádejte o vypnutí dané části vedení. 

- Nestavte lešení kolem sloupů ani přípojek elektrického vedení bez předchozí dohody, nic na vedení ani přípojky nezavěšujte, je to extrémně nebezpečné, a navíc vznikají prověsy, které se následně musí znova opravovat. Potřebujete-li stavět nebo se s technikou pohybovat v blízkosti vedení, požádejte o vypnutí dané části sítě. 

- Při manipulaci s výškovou technikou – třeba když vám povezou materiál na stavbu nebo když budete muset zvedat materiál do výšky, vždy prosím s předstihem požádejte o vypnutí sítě. V žádném případě nepřidržujte kabely žebříkem, latí nebo jinými nástroji, ani je těmito „pomůckami“ nevychylujte mimo osu vedení.

- V úsecích, kde se plánuje pokládat kabelové vedení (kabel veden v zemi), nedělejte prosím opravy fasád nebo definitivní úpravu povrchů Vašich vjezdů a chodníků. Chápeme, že byste své domy a jejich okolí měly rádi opět krásné a opravy na nich dokončené co nejdříve, ale v tomto případě byste stejnou práci dělali dvakrát, což by bylo zbytečné a zároveň drahé. Na příští rok se totiž intenzivně připravují stavby, které nahradí dnes dočasné nadzemní vedení včetně nevyhovujících domovních přípojek. Nové podzemní vedení pak bude potřeba připojit na pojistkové skříně, jež budou umístěny na nebo před Vašimi nemovitostmi, s čímž souvisí zásah do vaší fasády či zpevněných ploch. Pokud tedy můžete, finální opravy na fasádě a prostoru před domem odložte. Ve výjimečných případech, kdy to není možné zabezpečit, kontaktujte společnost EG.D a domluvte se na řešení.

- Pokud stále nemáte elektroměr nebo vám elektřina nefunguje, spojte se se společností EG.D.

Ve všech případech kontaktujte linku EG.D  800 22 55 77.
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
luzice-f1.pdf 3447.2 Kb
luzice-f2.pdf 1289.3 Kb