Aktuality

Červený kříž pomáhá - Červnové tornádo v ČR

Český červený kříž pomáhá projektem pomoc k obnově bydlení a přispívá částkou 250.000 Kč těm, kteří při tornádu ztratili možnost bydlení a jejich dům je zničen zcela nebo zásadně tak, že musí být demolován a byl/bude vydán tzv. demoliční výměr. Žádosti jsou k dispozici na webových stránkách www.cervenykriz.eu nebo na našem obecním úřadu, případně lze kontaktovat OS ČČK Hodonín p. Anna Jurkovičová tel. 776 881 081. První žadatelé již příspěvek obdrželi.  
Dále bude v nejbližší době Český červený kříž přispívat částkou 5.000 Kč všem poškozeným domácnostem, a to na náklady spojené s vyřizováním škod a na základě výsledků monitoringu se připravuje projekt k obnově poškozených střech.   

https://www.cervenykriz.eu/