Aktuality

Adaptační strategie Regionu Podluží na změnu klimatu


Byla zahájena příprava Adaptační strategie Regionu Podluží na změnu klimatu.
Zapojte se i vy.

V lednu byly zahájeny práce na novém plánu, který připraví obce Regionu Podluží a obec Mutěnice na dopady sucha a měnícího se klimatu. Do konce léta 2021 Region připraví seznam opatření, která zajistí pohodový život v obcích a krajině regionu i do budoucna. Zaměří se na snižování teploty během vln horka, hospodaření s vodou, vodu a sucho v krajině i zastavěných územích obcí, zachycování dešťové vody nebo energetické úspory. Při přípravě budou využita i data z družic a klimatických modelů.

Také náš region v posledních letech stále více zasahují extrémní výkyvy počasí, na které nejsme dostatečně připraveni. Jelikož se dopady změny klimatu projevují až se zpožděním, budou se v následujících letech problémy dále stupňovat. Adaptační strategie pomůže připravit Region Podluží a obec Mutěnice na nevyhnutelné hospodářské, environmentální a sociální dopady již probíhajících změn klimatu. 

Citace Mgr. Vojtěcha Pospíšila, předsedy Regionu Podluží 
„Zabývat se řešením dopadů sucha a změnou klimatu na území obcí Regionu Podluží a obce Mutěnice patří k naším prioritám, nedostatek vody jako klíčové komodity, musíme začít řešit komplexně, od nakládání s ní, její ohranou, ale hlavně jejím návratem a udržením v krajině.“

Průběh přípravy
V první fázi dojde k posouzení zranitelnosti celého území vůči jednotlivým očekávaným dopadům změny klimatu. Do analýzy budou využita i data z družic sledujících zeleň či teplotu území a klimatických modelů předpovídajících změny teplot, vlhkosti nebo rychlosti větru.

V další fázi budou navržena a posouzena jednotlivá adaptační opatření, např. přírodě blízká opatření pro zadržování vody v krajině, podpora hospodaření s vodou v zastavěných územích, zelené střechy aj. Výsledkem bude nová strategie a akční plán stanovující pro Region Podluží konkrétní kroky k přípravě a realizaci opatření. Do příprav bude v každé fázi můžete aktivně zapojit i vy.

Co bude výstupem
V rámci následné realizace opatření připraví Region svou infrastrukturu a organizační procesy na dopady extrémních výkyvů počasí, přizpůsobí veřejné prostory a budovy nebo naplánuje investice do dalšího rozvoje zeleně.

Strategii připravují s Regionem Podluží firmy Aqua Force s.r.o. a ASITIS s.r.o., projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.


„ZAPOJTE SE DO ANKETY“ – odkaz: 
Dotazník - Adaptační strategie Regionu Podluží


Váš názor na plánování aktivit Regionu Podluží v oblasti přizpůsobení se na změny klimatu
je pro zpracování Strategie velmi důležitý!
Za vyplnění dotazníku děkujeme.

Adaptační strategie Regionu Podluží na změnu klimatu