Aktuality z okolí

Charita pro Libanon

Ing. Jana Vojkovská
Propagace a fundraising

Oblastní charita Hodonín
Wilsonova 7, 695 05 Hodonín
Tel. 534 001 254; mob. 736 529 293

jana.vojkovska@hodonin.charita.cz
www.hodonin.charita.cz