Obec Lužice

Přestupková komise

Přestupková komise

Komise pro projednávání přestupků Obce Lužice

dle podmínek zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích (dále jen ZoP) projednává přestupky:

• proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě dle § 46 ZoP
• proti veřejnému pořádku dle § 47 ZoP
• proti občanskému soužití dle § 49 ZoP
• proti majetku dle § 50 ZoP

Komise projednává předmětné přestupky na základě oznámení doručeného
Policií České republiky nebo na základě oznámení Obecní policie Lužice.

Oznámení může učinit i kdokoliv z občanů. Na základě takto učiněného oznámení,
a po prověření jeho opodstatněnosti, zahájí komise v dané věci přestupkové řízení.

Složení komise pro projednávání přestupků:

Předseda:  Mgr. Luděk Machů
Členové:    Mgr. Ing. František Červinek
                   Lucie Skutecká
                   Denisa Šimíková

Činnost Komise pro projednávání přestupků Obce Lužice byla zahájena s účinností
od 1. ledna 2014.

 

24.06.2017

Dnes má svátek Jan

Kontakt

Obec Lužice Česká 592/1
Lužice, 696 18
Tel: 518 357 225
Poslední aktualizace
23. 6. 2017Výběr z galerie

Lužák