Obec Lužice

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny
Česká 592/1, Lužice, 696 18

Obecní úřad Lužice upozorňuje občany, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu Česká 592/1, Lužice, 696 18, se ukládají na OÚ Lužice, Česká 592/1, 1. patro, dveře č. 6 - podatelna. Občan s touto adresou má možnost dotazem zjistit, zda pro něho byla doručovatelem zanechána výzva, a to v úředních hodinách úřadu – PO a ST, v době od 7.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 17.00 hod., také v uvedených časech na telefonu 511 117 821.

V této souvislosti upozorňujeme, že OÚ Lužice umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoliv již zásilky samotné. OÚ Lužice není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu na adrese Česká 592/1, Lužice, 696 18, jsou ukládány u pobočky České pošty, ul. Velkomoravská v Lužicích.

Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s adresou trvalého pobytu na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.

V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění „odnosu“ nebo „dosílky“ na poště, zřízení P.O.BOXu na poště, zřízení datové schránky, nahlášení doručovací adresy na ohlašovně).

pro zvětšení rozklikněte

16.10.2018

Dnes má svátek Havel

Kontakt

Obec Lužice Česká 592/1
Lužice, 696 18
Tel: 518 357 225
Poslední aktualizace
15. 10. 2018Výběr z galerie

Znak obce Lužice před OÚ - v pozadí budova ZŠ