Omezení provozu Obecního úřadu

V návaznosti na usnesení vlády je od pondělí 12. října do neděle 25. října 2020 omezen rozsah úředních hodin Obecního úřadu v Lužicích pro veřejnost následovně:
pondělí 7-12 hodin a středa 12-17 hodin.

Písemný, elektronický či telefonický kontakt zůstává nezměněn a je po uvedenou dobu upřednostňován.

Příjem veškerých dokumentů bude prostřednictvím podatelny obecního úřadu: podatelna@luziceuhodonina.cz.