Účetní závěrka
Účetní závěrka Obce Lužice za rok 2018
Účetní závěrka Obce Lužice za rok 2017
Účetní závěrka Obce Lužice za rok 2016