Aktuality

Výzva k pomoci při ochraně vodního zdroje


Vážení občané, věnujte, prosím pozornost následujícím řádkům

  • Na území obcí Mikulčice a Moravská Nová Ves se nachází zdroj pitné vody Podluží, který slouží pro zásobení cca 40 tis. obyvatel regionu pitnou vodou a je tedy provozován ve veřejném zájmu.
  • Pro ochranu jakosti, vydatnosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje byla rozhodnutím JMKNV Brno v r. 1990 vyhlášena ochranná pásma (OP) - 1., 2. vnitřní a 2. – vnější, která jsou také v terénu vyznačena. Kopie rozhodnutí je k dispozici na OÚ.
  • Do OP prvního stupně je zakázán vstup, pro další stupně platí řada omezení daných rozhodnutím.
  • Obecná povinnost dodržovat platné zákony musí být na území ochranného pásma povýšena na ještě vyšší úroveň s ohledem na citlivost území – striktní zákaz černých skládek, zákaz vjezdu motorových vozidel mimo veřejné komunikace, povinnost obdělávání pozemků v souladu s KN, …
  • Je nutné si uvědomit, že my sami, naši potomci, … my všichni potřebujeme k životu kvalitní pitnou vodu.
  • Každý z nás může svým ohleduplným chováním přispět k ochraně vodního zdroje nejen pro nás, ale i následující generace.

 

Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.